Kennis van bioboeren en natuurbeheerders ernstig ondergewaardeerd door de “stadse mens”.

17-05-2008

Het wordt hoog tijd wordt dat we ons solidair verklaren met de boeren die proberen milieuvriendelijk te produceren en met de inwoners van geïsoleerde rurale gebieden waar de politiek geen aandacht voor heeft, omdat er zo weinig stemmen te winnen zijn. Het wordt hoog tijd dat de toeristische verliefdheid op het platteland uitgroeit tot een serieuze relatie. RebelFarmer is dit jaar opgericht uit de gelederen van het Europees Centrum voor Eco-Agro Toerisme (ECEAT) om rebelse gemeenschappen op het platteland aan te bieden als stage- en leerplek. Ze stelt de "stadse mens" in de gelegenheid om iets op te pikken van het waardevolle rurale kennisreservoir en tegelijkertijd iets terug te doen.

Veel mensen, vooral in grote steden waar tegenwoordig meer dan 50% van de mensheid woont, voelen dat ze het contact met de natuur, en dus het contact met zichzelf behoorlijk verloren hebben. Bestaat er eigenlijk nog wel gezond voedsel? Is het mogelijk om voedsel te produceren zonder chemische middelen? Betekenen de seizoenen nog wat voor ons? Zijn bacteriën ook nuttig of alleen ziekteverwekkers? Is het mogelijk samen te leven met wilde dieren in een gebied? Ja! Maar hoe? De stadse mens probeert wat en vindt zijn eigen weg in deze vragen. We proberen ons in te leven in ons volkstuintje, op safari of overlevingstocht of tijdens het fietsen op het platteland. Maar de echte experts lopen ongemerkt vogelvrij rond! Solidair zijn met de ecologische plattelandsexperts levert ons veel op. Heb je er wel 's aan gedacht om een echte tuin te hebben of om je eigen huis te bouwen? Heb je wel 's willen weten hoe je wijn maakt of vodka stookt? Wat voor paddestoelen en je bessen je allemaal kan eten? Wil je weten hoe schapen worden gehouden in een wolvengebied? De initiatiefnemers van RebelFarmer willen een soort "open universiteit" van het platteland beginnen. Hoe? Door een interregionaal netwerk te creëren van experts, hen te helpen en het zelf te doen! Door leuke leeropdrachten te maken en interessante achtergrondliteratuur aan te bieden.

RebelFarmer werkt nauw samen met lokale organisaties en vakmensen die helpen met de opdracht. De "studenten" werken samen met anderen die ook een leeropdracht hebben in hetzelfde dorp of in dezelfde expeditie. Vrijwilligers van het land zijn bij de opdracht betrokken en helpen met vertalen en met de organisatie. De opdrachten zijn het eerste jaar o.a. leembouw-workshops, een tweeweekse campagne voor een lokaal schapenras in Bulgarije, een Solidarity Cycling Expedition van een maand door en voor de eco-corridors van Wit-Rusland, en een heel voorjaar in Oekraïense dorpen met een groep mensen een natuurroute maken en ecologische landbouw steunen in de bergen. Het uiteindelijke doel van RebelFarmer is uit te groeien tot een Europa-wijde beweging waarbij de stadse mens weer zijn natuurlijke wortels leert vinden, de ontvolking van het platteland wordt geremd en het succesvol werken aan de enorme kennis over en van de natuur die verbonden is met ecologische landbouw, bosbouw en natuurbeheer.

Je kan meehelpen door zelf een RebelFarmer te worden. We bouwen gezamenlijk een netwerk van bestemmingen op waar je heen kan. RebelFarmers kunnen alle stage- en leerplekken bezoeken tegen een gereduceerde prijs, andere studenten betalen een normale prijs. Zie verder www.rebelfarmer.org.

Reacties