Kastesysteem, corruptie en baten groei verdelen Indiërs

08-02-2007

Uit de steekproef blijkt verder dat Indiërs vaak in twee goeddeels gelijke delen  verdeeld zijn als het om andere belangrijke sociale thema's gaat . Zo vindt ruim de helft dat het Indiase rechtssysteem rijk en arm eerlijk behandeld, hetgeen een verrassing is gezien het veelvuldig falen van politie en rechtbanken. Bijna de helft van de Indiërs vindt corruptie een 'fact of life' bij het zakendoen. Jongere mensen zijn overigens minder tolerant voor corruptie dan ouderen. Tenslotte denkt de helft van de mensen dat hun eigen gezin de afgelopen jaar baat heeft gehad bij de economische groei. De andere helft zegt daarvan niet te hebben geprofiteerd.

'Caste clouds India's high hopes'

news.bbc.co.uk/1/hi/world/south_asia/6320413.stm

Reacties