Kastendiscriminatie splijt Indiase gemeenschap in Groot Brittanië

06-07-2006

Volgens David Haslam, die het onderzoek leidde, baseren veel Dalits hun identiteit nog altijd op hun kaste. De Indiase gemeenschap wordt sterk verdeeld door discriminatie op het gebied van werk, gezondheidszorg en onderwijs. Zo werd Ram Lakha verteld dat hij nooit stemmen zou krijgen voor zijn kandidatuur voor burgemeester, omdat hij een Dalit is. Toen hij zich verkiesbaar stelde in een niet-Aziatisch district werd hij wel verkozen. En terwijl het gebruikelijk is dat de Indiase gemeenschap elke nieuwe burgemeester eert, werd zijn benoeming niet erkend.

Toch vindt niet iedereen dat er in Engeland sprake is van kastediscriminatie. Parlementslid Piara Khabra vind het allemaal maar overdreven "in India is het een groot probleem, maar hier niet. Ook Dalits komen bij mij met hun problemen".

Het rapport "No escape - Caste discrimination in the UK" is gebaseerd op 130 vraaggesprekken en gaat vooral in op discriminatie in persoonlijke en familiale verhoudingen. Zo krijgen stellen die buiten hun eigen kaste trouwen te maken met "geweld, intimidatie en uitsluiting". Maar ook discriminatie in de werksfeer speelt een rol en bedrijven zullen daarop worden aangesproken. De Britse overheid heeft aangegeven het probleem serieus te nemen en kastendiscriminatie mogelijk te betrekken bij nieuwe anti-discriminatie wetgeving. Ook zal zij een onderzoek doen naar mogelijke discriminatie van de lage kaste Gurka's in het Britse leger.

 

Het Dalit Solidariteitsnetwerk UK maakt samen met onder andere het Dalit Netwerk Nederland (DNN) deel uit van het International Dalit Solidarity Network (IDSN). IDSN is een netwerk van nationale solidariteitsnetwerken, groepen uit betreffende landen en internationale organisaties die zich bezighouden met kastendiscriminatie. IDSN voert campagne tegen kastendiscriminatie zoals de Dalits in Zuid-Azië, de Buraku-bevolking in Japan, de sab (lage kaste) groepen in Somalië en de beroepskasten in West-Afrika en elders in de wereld die ondergaan.

DNN vraagt aandacht voor de voortdurende schendingen van de mensenrechten van Dalits. Steun ook de campagne 'Stop kastendiscriminatie - Steun de Dalits' en teken de petitie!

 

"No escape - Caste discrimination in the UK"

International Dalit Solidarity Network

Dalit Solidarity Network UK

Dalit Netwerk Nederland

Reacties