Jonge boeren en de WTO

05-10-2005
Door: Agriterra

Op zaterdag 15 oktober, van 12.00 - 16.00 uur,  vindt in boerderij De Beekhoeve in Kamerik de Schaduwtop "WTO en landbouw - What's in it for young farmers?"  plaats, waarin de jongeren uit alle werelddelen de effecten van de komende WTO onderhandelingen zullen bespreken. De uitkomsten en voorstellen worden samengevat in een slotverklaring  die wereldwijd in de verschillende landen zal worden overhandigd aan de regeringsdelegaties die in december deelnemen aan de WTO ronde in Hongkong. Het is hoog tijd dat er geluisterd wordt naar de stem van de boeren van de toekomst!

 

Meedoen aan de Schaduwtop

De hervormingen van het Europese Gemeenschappelijke Landbouw Beleid en de WTO onderhandelingen hebben veel invloed op de positie van boeren wereld­wijd, nu en in de toekomst. De roep om vrijere wereldhandel wordt sterker en een veel gehoord argument is dat vooral de minder ontwikkelde landen hier baat bij zullen hebben. Is dat zo? Welk effect hebben de WTO onderhandelingen op de toekomstige bedrijfsvoering van boeren in Noord en Zuid? Hoe denken jonge boeren uit deze landen zelf over onderwerpen als markttoegang en duurzame productie?

Deze vragen geven genoeg stof tot discussie over de toekomst van de landbouw. Gespreksleider Roeland Muskens zorgt ervoor dat de onderwerpen die in Hongkong de agenda bepalen, ook hier aan de orde worden gesteld.

 

Ooit in gesprek willen komen met plattelandsjongeren uit landen zoals Madagaskar, Uruguay, Peru, Kenia of de Filipijnen? Wil je meepraten over genoemde onderwerpen? Of alleen meeluisteren? Meld je dan aan bij communicatie@agriterra.org of kijk op onze website (www.agriterra.org). Voor de lunch en koffie/thee vragen we een bijdrage van 5,--. Voor een route­beschrijving naar de Beekhoeve, zie ook onze website.

 

Kennisuitwisseling

Agriterra wil mét boeren en niet óver boeren praten. Daarom heeft ze jonge boeren uitgenodigd uit Thailand, Benin, Madagaskar, Kenia, Peru, Uruguay, Brazilië, Argentinië, Nicaragua en de Filipijnen. De jongeren zijn tijdens de Toer de Jonge Boer te gast bij de verschillende provinciale afdelingen van het NAJK. In aanloop naar de schaduwconferentie vinden er allerlei activiteiten plaats, waar­onder debatten, bedrijfsbezoeken en kennisuitwisseling met collega's in Nederland. Want dat is en blijft de kern van het werk van Agriterra: internationale samenwerking van boer tot boer! 

 

 

Voor nadere informatie:

Agriterra

José van Gelder, hoofd Communicatie

Telefoon: (026) 35 42 079

e-mail: vangelder@agriterra.org

Reacties