Jeugdparticipatie krijgt een nieuw gezicht

11-01-2002
Door: NJR
Bron: Nationale Jeugdraad

Met het ontstaan van de Jeugdraad starten ook nieuwe samenwerkingsverbanden. In het beleidsplan 2002 kun je de hoofdlijnen van alle activiteiten en activiteiten-in-ontwikkeling vinden. De Raad wil zich ontwikkelen tot gesprekspartner van de overheid en houdt zich het komende jaar met name bezig met: algemeen jeugdbeleid en jeugdparticipatie, onderwijs en sociale zaken, jeugdcultuur en vrije tijd, duurzame ontwikkeling, politieke jongerenparticipatie en internationale jeugdparticiatie.

Nationale Jeugdraad

Reacties