'Internationale gemeenschap moet in actie komen tegen verdwijningen uit vluchtelingenkampen Sri Lanka'

27-05-2009

Bij aankomst in een kamp worden vluchtelingen eerst gescreend. Op die manier proberen de Sri Lankese autoriteiten na te gaan of een vluchteling banden heeft met de Tamil Tijgers. Tijdens dit proces verdwijnen mensen, berichten Sri Lankese partners van Aim for human rights. Het is onduidelijk wat met de verdwenen personen gebeurt. De Coalition to Stop the Use of Child Soldiers stelde al dat ook kinderen uit de kampen verdwijnen. Dit gebeurt door toedoen van pro-regering milities, vooral 's nachts wanneer de beveiliging van de vluchtelingen zeer slecht is. Ook het lot van deze kinderen is volstrekt onduidelijk.

 

Gedwongen verdwijningen al lange tijd systematische praktijk

Al sinds het begin van diverse burgeroorlogen in Sri Lanka, waaronder ook de oorlog tegen de Tamil Tijgers (LTTE), is het laten verdwijnen van mensen een systematische strategie van de regering om tegenstanders te elimineren en hun omgeving te terroriseren. Sri Lanka behoort om die reden al sinds jaar en dag tot de landen met de meeste verdwijningen, getuige ook de statistieken van de Werkgroep over Gedwongen en Onvrijwillige Verdwijningen van de Verenigde Naties. De grote stijging van aantallen verdwijningen sinds begin vorig jaar noopte de Werkgroep zelfs tot de ongebruikelijke stap om een persverklaring af te leggen, waarin zij openlijk haar zorgen uitte over de toename van het aantal gedwongen verdwijningen en de zeer gebrekkige reactie van de regering daarop.

 

De straffeloosheid die Sri Lanka kent bij gedwongen verdwijningen, het gebrek aan onafhankelijke toezichthouders op de mensenrechtensituatie, gevoegd bij de actuele chaotische situatie op de grond zijn factoren die het systematisch toepassen van gedwongen verdwijningen verder in de hand werken. Het aantal meldingen neemt op dit moment al toe en zal naar verwachting nog groter worden.

 

De internationale gemeenschap, de Europese Unie en Nederland hebben politieke en economische middelen om druk te zetten op de Sri Lankese regering. De Europese Unie kan onder meer dreigen de preferentiële handelstarieven op o.a. textiel uit Sri Lanka op te schorten, dan wel stop te zetten als de basale mensenrechten niet beschermd worden.

 

Oproep

Aim for human rights roept de internationale gemeenschap, de Europese Unie en de Nederlandse regering op om politieke en economische middelen te gebruiken om met klem bij de Sri Lankese regering aan te dringen op:

·         Serieus en grondig onderzoek van berichten van gedwongen verdwijningen;

·         Bestraffing van daders van gedwongen verdwijningen;

·         Toegang tot het gebied van onafhankelijke toezichthouders van de Verenigde Naties;

·         Toegang tot het gebied voor hulpverleners voor verstrekking van humanitaire hulp binnen en buiten de kampen;

·         Adequate bescherming en behandeling van vluchtelingen in de kampen.

 

Verder roept Aim for human rights de internationale gemeenschap, de Europese Unie en de Nederlandse regering op niet toe te staan - zoals China en India bepleiten - dat de Sri Lankese regering het enige kanaal is waarlangs hulpgoederen en geld voor humanitaire doeleinden wordt gekanaliseerd. Het argument van beide landen dat het hier om een interne aangelegenheid gaat waar buitenlandse mogendheden zich buiten moeten houden vindt Aim for human rights  niet steekhoudend. Op de gehele statengemeenschap rust de plicht tot bescherming van bevolkingen tegen mensenrechtenschendingen door hun eigen regering - waarvan het doen verdwijnen van mensen een zeer ernstige vorm is.

 

Tot slot verzoekt Aim for human rights de internationale gemeenschap om bij Sri Lanka aan te dringen op ratificatie en implementatie van het Verdrag voor de Bescherming van Mensen tegen Gedwongen Verdwijningen. Dit Verdrag kan een mogelijk preventieve werking hebben en toekomstige verdwijningen tegen houden.

www.aimforhumanrights.nl 

Reacties