Internationaal vakblad over seksuele gezondheid vernieuwd

09-01-2006

Exchange is de voortzetting van Sexual Health Exchange, een meerjarige publicatie van KIT Information & Library Services. De doelgroep wordt vooral gevormd door organisaties in ontwikkelingslanden die zich bezighouden met de preventie van hiv, seksuele en reproductieve gezondheid, en zorg voor en ondersteuning van mensen met hiv/aids.

Exchange bundelt praktijkervaringen, interessante ontwikkelingen, projectbeschrijvingen en onderzoeksresultaten in korte toegankelijke artikelen. Het verschijnt in gedrukte én digitale vorm en draagt zo bij aan het wereldwijd verspreiden en delen van kennis. Novib beschouwt het tijdschrift als een nuttige ondersteuning van een kennismanagementproject. Ongeveer de helft van de artikelen in elk nummer (16 pagina's) komt tot stand in samenwerking met partnerorganisaties van Novib.

Exchange wordt - zolang de voorraad strekt - gratis beschikbaar gesteld aan organisaties in ontwikkelingslanden die op lokaal of nationaal niveau werkzaam zijn in de aids-bestrijding. Belangstellenden in Westerse landen kunnen de verspreiding bevorderen via een steunabonnement voor 30 euro per jaar. Eén steunabonnement zorgt ervoor dat vier organisaties in ontwikkelingslanden een jaar lang de Exchange ontvangen.

Het eerste nummer van deze nieuwe coproductie van KIT en Novib verscheen onlangs en gaat met name over internal mainstreaming van hiv/aids-beleid: zorgen dat bínnen gezondheidsorganisaties - maar ook binnen andere organisaties - de aandacht voor hiv/aids op álle werkvelden goed vertegenwoordigd en afgestemd is.

Voor meer informatie of een steunabonnement:
KIT Information & Library Services
Redactie Exchange
Postbus 95001
1090 HA Amsterdam

http://www.kit.nl/exchange

Reacties