Humanitaire NGO’s in Afghanistan vragen strijdende en politieke groeperingen om fundamentele principes te respecteren

01-09-2004 Bron: Dokters van de Wereld

Lokale en internationale professionals werkend voor NGO’s zijn samen met de bevolking van Afghanistan bezig met het verbeteren van de levensstandaard op verschillende gebieden zoals educatie, gezondheidszorg, landbouw en mensenrechten. We streven ernaar om het dagelijkse lijden dat nog steeds veel mensen treft te verminderen. Ook werken wij aan lange termijn oplossingen voor Afghanistan en haar bevolking.
De veiligheid van de NGO’s in Afghanistan is gebaseerd op het werk dat we in samenwerking met en voor de lokale gemeenschappen doen. De jarenlange relatie met deze lokale gemeenschappen blijft kwetsbaar en helaas wordt de geloofwaardigheid en het vertrouwen dat we in de afgelopen jaren hebben opgebouwd op de proef gesteld.
Dit is gedeeltelijk te wijten aan de militaire en politieke partijen die humanitaire en militaire organisaties opzettelijk met elkaar verwarren. Dit misleidende gedrag beschadigt het imago van de NGO’s in de ogen van de Afghaanse bevolking. De verontwaardiging en spanning neemt toe bij onze nationale en internationale professionals. Bovendien neemt het gevaar bij het uitoefenen van ons werk toe.
Het hart van ons werk is de basis van onze humanitaire principe waarop we al jaren wereldwijd hebben geopereerd in ontelbare conflictsituaties. Wij eisen van de strijdende en politieke groeperingen in dit conflict ons te respecteren om het volgende:
Neutraliteit - wij promoten geen nationale of internationale politieke agenda’s. Wij nemen geen stelling voor of tegen de partijen in conflict. Wij onthouden ons van financiering afkomstig van militaire organisaties. Wij werken niet samen met militaire organisaties in projecten.
Onpartijdigheid - wij verlenen hulp alleen op grond van nood. Wij verlenen hulp aan iedereen zonder onderscheid te maken ten aanzien van godsdienst, etnische afkomst, geslacht, nationaliteit of politieke voorkeur. Wij doen geen beloftes, leveren geen voedsel en verlenen geen hulp om tegemoet te komen aan de wensen van specifieke politieke of religieuze partijen.
Deze principes zorgen ervoor dat onze organisaties vrij van politieke of militaire invloeden hulp kunnen verstrekken. Tegenwoordig wordt onze neutraliteit geschonden. We zijn het mikpunt geworden van aanslagen en worden verward met militaire en politieke organisaties.
Door het ondertekenen van deze verklaring willen wij nogmaals bevestigen en aantonen dat wij beslist verder gaan met het verlenen van hulp gebaseerd op de behoeften van de Afghaanse bevolking. Wij weigeren het huidige niveau van geweld tegen de humanitaire hulpverlening te accepteren.

DOKTERS VAN DE WERELD
Contactpersoon in Afghanistan: Mirjam Koppe 00.93.70282412
Contactpersoon in Nederland: Anna Miranda Scholten
00.31.20.4652866
AFGHAN AMPUTEE BICYCLES FOR REHABILITATION AND RECREATION (AABRAR), ACTION AID, AFGHANISTAN LIBRE, AFGHAN MEDIA AND CULTURE CENTER (AINA), ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA SOLIDARIETA TRA I POPOLI (AISPO), AIDE MEDICALE INTERNATIONALE (AMI), AFGHANISTAN SOLIDARITY ORGANIZATION (ASO), COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (COOPI), CARITAS GERMANY, CATHOLIC RELIEF SERVICES, CHILD FUND AFGHANISTAN, CATHOLIC ORGANIZATION RELIEF AND DEVELOPMENT AID (CORDAID), DOKTERS VAN DE WERELD, ENFANTS DU MONDE DROITS DE L’HOMME, GLOBAL HOPE NETWORK INTERNATIONAL IN AFGHANISTAN, HANDICAP-INTERNATIONAL BELGIUM, HANDICAP-INTERNATIONAL France, INTERSOS, MEDAIR, MEDECINS DU MONDE France, MEDECINS DU MONDE GREECE, MERLIN AFGHANISTAN, MISSION D’AIDE AU DEVELOPPEMENT DES ECONOMIES RURALES EN AFGHANISTAN (MADERA), MISSION EAST AFGHANISTAN, ORPHANS REFUGEES AND AID (ORA), POLISH HUMANITARIAN ORGANISATION, SANAYEE DEVELOPMENT FOUNDATION (SDF), SOLIDARITE France, SOLIDARITE AFGHANISTAN Belgique, SPORTS SANS FRONTIERES, SWEDISH COMMITTEE FOR AFGHANISTAN, TERRE DES HOMMES IN AFGHANISTAN, TROCAIRE, WORLD VISION AFGHANISTAN

Bezoek de website van Dokters van de Wereld

Reacties