HotDog4Charity in Den Haag

04-05-2006

Hotdog4Charity werd gesteund door diverse organisaties waaronder de eerder genoemde Haagsehopjes.nl, Domenicodellefeste.com en de Deense Zeeman Kerk in Rotterdam, die vriendelijk genoeg waren om de heerlijke wereldberoemde Chicken Hotdogs en bijpassend brood te leveren. Al viel het weer tegen, de motivatie van de vrijwilligers en deelnemers was fantastisch.

Sommige vrijwilligers waren van ver gekomen om aanwezig te zijn bij deze inzamelingsactie. Zij beschreven hun indrukken als volgt:

Als eerste presenteren we u MarvaQueen Giulia (verkozen tot Marvagia van het jaar 2005) die zegt:"Onze aanwezigheid en enthousiasme hier in Nederland met Koninginnedag zal veel vreugde brengen aan vele kinderen in derde wereld landen." De coördinator van Marvagi, Alex i'Marva, had zorgvuldig de voorbereidingen getroffen voor het evenement (internationale vlucht, accommodatie, oranje petjes en t-shirts) zegt:"Queen Beatrix get scared, the party is coming there!"

Iedereen genoot van de inzamelingsactie!!

Gewend aan mayonaise, ketchup en mosterd zijn ze in de Verenigde Staten zeker. Mr. Pageuit Chicago zei:"This is not America but I like it!". Piada (uit Rimini, Italië) had de hele dag hot-dogs gemaakt onder het toeziend oog van i'Marva vanuit het raam. Matte the Alchimisten Portugese Sandra (allebei vanuit London gekomen) speelden voetbal met wat kinderen op een speelveldje. Aan de kassa stond MarvaCri (Cristina):"Het is altijd leuk om geld te krijgen, maar nog leuker als het voor een goed doel is!". Manu le Malin (nu beter bekend als Manu il Franzoso) probeerde met zijn Franse accent bestellingen te vertalen van Nederlands naar ... wie weet wat voor taal. Enrichino (ook bekend als Mr.Google) rende de trap op en af om broodjes aan te leveren. Ddf (Domenicodellefeste) vermaakte de mensen bij de stand zoals alleen zij dat kunnen. Het is feest, Party 4 Charity, een goed doel om te hebben tijdens een zonnige dag in Den Haag. En niks om bang voor te zijn Koningin Beatrix...

Vertaald door Karel Nierop
______________________________________________________________

English | HotDog4Charity was a fundraising activity which occurred on the Queens day, 29th April 2006, in The Hague, The Netherlands. It was made possible by The Organization Haagsehopjes, which make activities for the multicultural community in The Hague and through the support of the volunteers of Domenicodellefeste.com, from South Europe, Italy and North America, United States, and United Kingdom. This was the second time the staff of Domenicodellefeste.com contributing to help children in third world countries through SIVA4KIDS Foundation. See also their first Party4Charity activity, in Florence, Italy, for SIVA4KIDS.org in the gallery of S4K.

Hotdog4Charity was a fundraising activity which was supported by several organizations including Haagsehopjes.nl and Domenicodellefeste.com. The the Danish Seaman Church of Rotterdam, which was kind enough to provide the delicious world famous Chicken Hotdogs and Hot dog breads. Even though the weather was not supporting the activity as it could but the motivation of the gathered volunteers and those who joined this activity was amazing.

Some of the volunteers who came all the way to be a part of this fund raising are, wrote their own impression in words which are:

First introducing the MarvaQueen Giulia (elected Marvagia of the year 2005) that says: "Our presence and enthusiasm in the Netherlands for Koninginnedag will bring joy to many children in third world countries". The Coordinator of Marvagi, Alex i'Marva, carefully prepared the organization in all the details (International flight, accomodation, orange caps and t-shirts): "Queen Beatrix get scared, the party is coming there!"
 
Every of them enjoyed this charity action!

Used to mayonaise, ketchup and mustard, Mr. Page (from Chicago) says: "This is not America but I like it!". Piada (from Rimini - Italy) cooked hot-dog all day long, following the orders taken from i'Marva through the window. Matte the Alchimist and the portuguese Sandra (both arrived from London) played football in the playground with some kids. At the cash, MarvaCri (Cristina) says: "Getting money is always nice, is much better for a good purpose!". With his French accent, Manu le Malin (now Manu il Franzoso) tries to translate orders from Dutch to...? Enrichino (also known as Mr.Google) goes upstairs and downstairs to bring the warm sandwiches. Ddf (Domenicodellefeste) entertains the people at the stand doing public relations as usual. 

It's party, Party 4 Charity, a good cause to have fun during a sunny day in Den Haag!
And Queen Beatrix is not scared anymore...

100%help1

Reacties