'Het zal mij een zorg zijn!"

19-06-2006

Reeds sinds eind jaren tachtig zijn het Sintermeertencollege en e-linQ actief in het buitenland: samenwerkingsverbanden in de Euregio, uitwisselingen met Europese scholen, e-mailprojecten, conferenties en het wereldwijde communicatieproject 'This is our Time' bevinden zich allemaal in de projectenportefeuille van de school.
Tijdens het Time Project gingen de jongeren op virtuele wereldreis. De daadwerkelijke uitwisseling met peers uit Zuid Afrika, Indonesie of Brazilie gebeurde slechts mondjesmaat. Daaraan is nu dankzij de Xplore subsidie van NIZW een einde gekomen.
Sintermeerten, e-linW en HoPe sloegen de handen in elkaar en ontwikkelden een uniek project: 'Het zal mij een zorg zijn!'

Want het is ons in de loop van de jarenlange samenwerking steeds weer duidelijke geworden dat de jongeren niet alleen geinteresseerd zijn in grensoverschrijdende samenwerking en zich betrokken voelen bij rechten, milieu en gezondheid maar ook daadwerkelijk een steen willen bijdragen. Die kunnen zu nu bijdragen in Cusco, Peru. De jongeren lopen, samen met Peruaanse peers, mee met projecten van HoPe. Zetten sportwedstrijden op, maken een muurschildering, bezoeken een weeshuis en brandwondencentrum, verrichten waterproeven, duiken onder in de Peruaanse cultuur...om maar een greep uit de veelheid aan activiteiten op te noemen.

Terug in Nederland nemen zij hun Nederlandse leeftijdsgenoten mee 'op reis' via draagvlakversterktende activiteiten als lezingen, een videoconferentie met Peru rondom het thema 'Recht op onderwijs', workshops Peruaanse kookkunst, dans en muziek en een culturele markt .

Meer informatie op www.hetzalmijeenzorgzijn.nl

Reacties