Handelsvoordelen voor ontwikkelingslanden absolute prioriteit voor Nederland

17-12-2005
Door: viceversa

Brinkhorst is echter wel van mening dat ontwikkelingslanden een speciale behandeling verdienen. Omdat zij nog niet sterk genoeg zijn om te concurreren met de Westerse landen. Volgens hem is dit cruciaal voor het slagen van de ronde. Nederland onderhandelt in het kader van de Europese Unie. Belangrijke inzet van de EU in Hongkong is dat er afspraken worden gemaakt ten aanzien van ontwikkelingshulp voor handel, markttoegang voor de armste landen, en dat voor ontwikkelingslanden schadelijke subsidies, met name voor katoen, worden afgeschaft.

 

klik hier voor de film

www.lokaalmondiaal.net/wto/video/16december.wmv

Reacties