Handelsreis naar India met agrarische insteek

02-08-2005
Door: Agriterra

Betrokkenheid organisaties van het platteland

Agriterra, de Nederlandse organisatie voor agrarische Internationale Samenwerking, levert de kennis van en contacten in de regio in nauwe samenwerking met de Indiase ­boerenorganisaties. Op basis van hun contacten met het lokale agrarische bedrijfsleven, stellen zij de lijst op van sectoren en organisaties in de landbouw die interessant zijn voor Nederlandse investeerders. Bedrijven die ook de potentie hebben om een positief en duurzaam effect te hebben op het ontwikkelings­proces in ruraal India.

 

Zo biedt zakendoen niet alleen de Nederlandse ondernemers kansen, maar draagt het bij aan de ontwikkeling van de rurale sector in India. Want juist in deze sector stimuleert een gezond lokaal ondernemingsklimaat de economische groei en draagt daarmee bij aan de ontwikkeling van het land.

 

Veel vraag naar Nederlandse producten

De Confederation of Indian Farmers Associations - de overkoepelende organisatie van Indiase boeren met maar liefst 130 miljoen leden - heeft inmiddels aangegeven dat er veel serieuze vraag is naar Nederlandse technologie op het gebied van verwerkingseenheden en technologie voor landbouwproducten die voldoen aan internationale kwaliteitseisen. Voor de tuinbouwsector gaat het o.a. om klimaat­controle, was- en sorteermachines, inpakmachines en systemen voor kwaliteits­controle. De zuivelsector heeft behoefte aan kleinschalige melk­verwerkings­eenheden en koelsystemen. Ook andere agrarische sectoren hebben hun behoeften kenbaar gemaakt.

 

Deelname aan deze handelsreis biedt veel voordelen voor Nederlandse ondernemers. Zie voor meer informatie de website internationaalondernemen.nl. Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich voor 26 augustus aanmelden voor de handelsreis bij de EVD.

 

Voor nadere informatie over de handelsreis:

EVD, Sandra Pompe

Tel. : (070) 77 883 66 of e-mail: pompe@evd.nl

www.internationaalondernemen.nl/ez/india.asp

Reacties