Grote opbrengst Damloop voor sloppenwijkjeugd Brazilië

23-09-2008

Een deel van de opbrengst gaat naar een surfschool waar kinderen leren om toeristen surfles te geven. De coördinator van de surfschool, Dodô, liep zondag de 4 mijl en kwam in 00:26:53 als eerste van de Todos-lopers over de finish. Dodô (28) loopt dit half jaar stage in Amsterdam, als onderdeel van zijn studie aan de sportacademie in Brazilië.

Dodô groeide zelf op in de sloppenwijk en werkte zich vanaf zijn 18e via lokaal sportontwikkelingswerk op tot coördinator van een surfschool voor toeristen. Nu studeert hij - als eerste in zijn familie - aan de universiteit voor sportleraar. Hij studeert tot februari in Amsterdam. Zijn stage aan de Amsterdamse sportacademie duurt tot februari en is ondersteund door Todos.

De sportleraar Dodô heeft het ver geschopt en dat is zijn boodschap voor de buurtkinderen die hij lesgeeft. "Als je blijft geloven in jezelf, komen de kansen vanzelf. Vergelijk het met surfen: Kijk goed naar de golven en als die ene goede golf komt, moet je hem grijpen!"

Sportontwikkelingswerk in Brazilië
Todos ondersteunt financieel en materieel een sportontwikkelingsproject in de sloppenwijken van de badplaats Fortaleza in het noordoosten van Brazilië. 700 kinderen nemen deel aan de activiteiten van Todos' partnerorganisatie ARCA. De kinderen krijgen wekelijks sport- en spellessen, waarbij het niet alleen gaat om de sport zelf, maar vooral om leren samenwerken, doelen stellen en ergens voor gaan. Vaardigheden die hard nodig zijn om verder te komen in het leven buiten het sportveld. Kinderen die mee willen doen, moeten op school zitten. Voor hun ouders zijn er ook sociale activiteiten. ARCA is een belangrijk steunpunt voor alle bewoners in de sloppenwijk.

Todos in Nederland
Todos geeft voorlichting op scholen, festivals en (sport)evenementen over het vaak moeilijke en gevaarlijke leven van kinderen in sloppenwijken. Met de Todos-sportbus vol sport- en spelmateriaal, gemaakt van afval, laten we kinderen én volwassenen zien hoe kinderen spelen en leven in sloppenwijken. Wij geloven in de kracht van sport en ons ideaal is om nog veel meer kinderen en jongeren de kans te geven op een betere toekomst!

Meer informatie
Stichting Todos, Woestduinstraat 18,
1058 TE Amsterdam
www.todos.nl
T 020-408 22 44
 

www.todos.nl

Reacties