"Goed bestuur geen vereiste"

24-05-2002
Door: OneWorld
Bron: Door de Bank Genomen

Directeur Kruijssen van Cordaid pleit voor het terugsluizen van de schuldendiensten aan maatschappelijke organisaties in landen waar geen sprake is van goed bestuur. Op die manier komt schuldverlichting ten goede aan armoedebestrijding. Hij vraagt de Nederlandse regering om hier een voorbeeld te stellen.

Voor het PvdA-kamerlid Dijksma staat vast dat een nieuw kabinet extra geld moet uittrekken voor schuldverlichting. De eis van goed bestuur wordt door veel westerse landen misbruikt om niet over de brug te komen. Zij is overigens niet optimistisch over de houding van een toekomstig conservatief kabinet.

Pieter Stek van de Wereldbank somt in zijn reactie op wat Nederland al (extra's) doet. "Extra" noemt hij dat Nederland er bij de rijke landen op aandringt om hun financiële verplichtingen na te komen. Joyce Kortlandt (Novib en Nelly Koetsier zijn het niet eens met de definitie van goed bestuur die Wereldbank en Herfkens hanteren. Zij wijzen op twee situaties in Afrika waar het officiele beleid voor schuldverlichting niets uithaalt.

Voor een volledig overzicht van alle reacties, klik op de link van de Discussie Door de bank genomen.

Reacties