Georganiseerd platteland steunt massaal ontwikkelingssamenwerking

27-11-2003
Door: Agriterra
Bron: Agriterra

Bleef het percentage Nederlanders dat actief OS-projecten steunt op 40%, binnen de georganiseerde landbouw steeg dit van 33% toen naar 55% nu. Ook vindt bijna 90% van de georganiseerde plattelanders het een goede zaak dat hun ledenorganisatie zich met ontwikkelingssamenwerking bezighoudt. Dit zijn algemene conclusies van een onderzoek dat Agro-Transfer uit Dronten uitvoerde in opdracht van Agriterra, de organisatie voor internationale samenwerking van de Nederlandse plattelandsledenorganisaties.

Platteland versus rest van Nederland Het blijkt dat Nederlanders in het algemeen de bijdrage die Nederland jaarlijks uitgeeft aan ontwikkelingshulp goed vinden, waar dat in 2001 nog hoog gevonden werd. Op de vraag of men bereid is 10% van het inkomen in te leveren als daarmee de honger in de wereld kan worden opgelost, antwoordt in beide groepen meer dan de helft positief. Er zijn ook verschillen. Opvalt dat binnen de georganiseerde landbouw beduidend meer mensen kunnen vertellen dat Agnes van Ardenne de Minister van Ontwikkelingssamenwerking is dan in de groep ‘overige Nederlanders’. Over het onderwerp gentechnologie, dat toch direct het leven en werken van boeren raakt, heeft 30% van de plattelanders geen mening. Wanneer zij die wel geven, staan er evenveel afwijzend tegenover deze technologie als dat er voorstanders zijn. Ook binnen de rest van Nederland zijn de meningen hierover verdeeld. Bekendheid verhoogt actiebereidheid Voor Agriterra is het belangrijk vast te stellen dat haar activiteiten invloed hebben op de betrokkenheid van ons platteland bij ontwikkelingssamenwerking. Twee jaar geleden stelden de onderzoekers dat deze betrokkenheid zou toenemen als Agriterra en haar activiteiten meer bekendheid zouden krijgen. Hierop heeft de organisatie sinds deze aanbeveling flink ingezet. Zo staan er in het blad Oogst regelmatig artikelen over Agriterra-projecten in binnen- of buitenland. En de resultaten zijn ernaar. Kende in 2001 nog slechts 6% van de georganiseerde boeren en boerinnen Agriterra, nu is dit percentage opgelopen naar 22% naamsbekendheid. Bij de rest van Nederland is Agriterra nagenoeg onbekend. De bereidheid tot steun is hier dan ook laag, terwijl van de boeren en plattelandsvrouwen ruim de helft bereid is het werk van Agriterra direct te steunen, bijvoorbeeld door het overdragen van kennis.

Reacties