Geen nieuws

23-12-2002

Zuidelijk Afrika verdient beter. Om dat te bereiken hebben wij uw steun hard nodig. NiZA: Giro 26655 NiZA wenst alle mensen in zuidelijk Afrika en in Nederland een jaar vol persvrijheid, vrede, ruimdenkendheid en democratie.

Nederlands instituut voor Zuidelijk Afrika
Zimbabwe Watch

Reacties