Forumdiscussie: De klagende migrant

13-04-2005

Zijn de subsidies werkelijk zo buiten het bereik van de migrantenorganisaties of zijn de voorstellen die migranten indienen gewoon matig?

Op deze bijeenkomst wordt gediscussieerd over - het ontbreken van  - samenwerking tussen migrantenorganisaties en de fondsen. Klopt het dat projectenaanvragen van migrantenorganisaties veelal oppervlakkig geformuleerd en slecht onderbouwd zijn en daarom ook vaak afgewezen worden? Zo ja, wat kan er gedaan worden om migrantenorganisaties en fondsen dichter bij elkaar te brengen. Op deze bijeenkomst zal Mw. Buisman (Hoofd Afd. Maatschappelijke Organisaties) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken een korte inleiding verzorgen over het subsidiestelsel, en zullen de vertegenwoordigers van het NCDO, Skanfonds en Cordaid hun ervaringen weergeven en met de aanwezigen in debat gaan.

  

Onderwerp      :  Forumdiscussie ''De klagende migrant''

Datum              : 20 april 2005

Tijd                  : 18.00 - 20.05

Locatie              : Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 75

                            2521 EN Den Haag

                            Tel: 070- 445 88 88

 

Wilt u alvast warmlopen? Discussier dan mee op onze forum: www.sevanetwork.net

* Wij verzoeken u zich tijdig aan te melden, dit in verband met beperkte zitplaatsen!

Aanmelden kan telefonisch (070-3300777) per fax (070-3699655) of per e-mail info@sevanetwork.net tot 18 april 2005.

Voor meer informatie over dit persbericht kan gebeld worden met 070-3300777 of 0652505588

Reacties