FinBase workshops in West-Afrika

07-04-2005
Door: Agriterra

De derde workshop West-Afrika vond onlangs plaats en werd georganiseerd door de Senegalese boerenorganisatie FONGS. Aan deze workshop namen maar liefst 11 samenwerkende organisaties uit 6 landen deel (Senegal, Benin, Guinee, Burkina Faso, Mali en Niger). Frank van Dorsten, hoofd financiering van Agriterra en thematisch verantwoordelijke van FinBase, nam deel als "facilitator". Bijzonder was dat de deelnemers zelf om een derde workshop hadden gevraagd. Bovendien wist men nog precies welke afspraken er tijdens de tweede workshop zijn gemaakt.

Tot de doelgroep van de FinBase workshop behoort een afvaardiging van de financiële beheerders van de verschillende landbouworganisaties. Vaak zijn dit de directeur of uitvoerend secretaris, de penningmeester of voorzitter als gekozen vertegenwoordiger en de boekhouder. Het doel van de workshop is de aanwezigen voor te lichten, te trainen en een eigen mening te laten vormen over het financiële beheer van de organisatie.
Drie hoofdonderwerpen komen aan bod tijdens de FinBase workshops, nl.: 1. de financiële administratie van de organisatie (boekhouding en procedures); 2. het initiëren, realiseren en afronden van projecten en 3. zelffinanciering. Iedere workshop eindigt met de formulering van een aantal te realiseren resultaten. Agriterra vraagt van de deelnemende organisaties, dat zij vooraf aan de volgende workshop aantonen welke resultaten behaald zijn. Het centrale thema van deze workshop waren de economische initiatieven van leden en de wijze waarop deze initiatieven door de landbouworganisaties begeleid en ondersteund kunnen worden.

De workshop duurde 5 dagen, waarvan de eerste dagen werden gewijd aan het inventariseren van economische initiatieven en de rol van boerenorganisaties in de begeleiding ervan. Dit onderwerp kwam goed uit de verf omdat er zowel lokale organisaties als nationale organisaties deelnamen, organisaties van plattelandsvrouwen en gemengde organisaties.

Afbeelding1
opslagmagazijn
De derde dag bestond uit een excursie naar een lidorganisatie van FONGS, de Unie van Producenten van Niayes (tuinbouwgebied). Deze heeft, met financiële steun van Agriterra, een opslagmagazijn voor uien en aardappelen gebouwd en de afzet van deze producten georganiseerd. Hier worden de aardappels en uien opgeslagen en pas verkocht wanneer de prijzen gunstig zijn. Doordat er organisaties bij waren die verder en minder ver ontwikkeld waren dan deze Senegalese Unie, ontstonden er interessante discussies. Het is veel leerzamer als landbouworganisaties elkaar onderling bevragen en bekritiseren dan wanneer een donororganisatie, zoals Agriterra, dit eenzijdig doet.
Ook bracht men deze dag een kort een bezoek aan een coöperatieve spaar- en kredietorganisatie, die door dezelfde Unie van Producenten in Niayes is opgericht. Deze spaar- en kredietorganisatie biedt vooral mogelijkheden voor plattelandsvrouwen, omdat zij hier de kans krijgen een lening af te sluiten, iets dat niet vanzelfsprekend is. Met deze lening kunnen zij zich richten op economische activiteiten, zoals de verkoop en de verwerking van landbouwproducten en het opfokken van kleinvee. Deze spaar- en kredietinitiatieven laten zien dat het financieel beheer verbetert als leden zelf geld ingelegd hebben. Leden voelen zich doorgaans meer betrokken bij het beheer van "eigen" geld (warm geld) dan dat van donoren (koud geld).

Gedurende de laatste dagen van de workshop is de voortgang van de actieplannen geïnventariseerd en zijn er actieplannen voor de financiële versterking in 2005 geformuleerd.
Frank van Dorsten kijkt met een tevreden gevoel terug op een interessante workshop en kijkt uit naar workshop nummer vier, waarvan de deelnemers aangaven dat deze in Mali zou moeten plaatsvinden.

Irene van Dorp
medewerker Nieuwsredactie Agriterra


Reacties