Ex-soldaten werken voor vrede

07-04-2006

Afrikaanse soldaten hebben een slecht imago. Dit is begrijpelijk na de gruwelijkheden die gepleegd zijn in burgeroorlogen zoals Mozambique en Angola. Ook na de oorlog blijft de angst onder burgers erg groot: ex-soldaten zijn gevaarlijk, gewelddadig en brengen de vrede in gevaar. Tijdens vredesonderhandelingen gaat het daarom vooral over "het probleem van de ex-soldaten" en hoe zij "onder controle" kunnen worden gehouden.
 
Dat militairen na de oorlog onder bepaalde voorwaarden de vrede en stabiliteit juist kunnen bevorderen, krijgt zelden de aandacht. De mensen van NiZA-partner ProPaz in Mozambique, allemaal ex-soldaat, laten zien dat het anders kan. ProPaz bemiddelt in conflicten, van burenruzies tot regionale politieke spanningen en hebben zo, na jaren als soldaat te hebben geleefd, hun plaats in de 'gewone' samenleving weer heroverd.
 
Voor Struggles in Peacetime interviewde journalist Bram Posthumus ex-soldaten van beide strijdende partijen over hun leven na de oorlog en hun werk bij ProPaz als conflictbemiddelaars.
 
Het boek is verkrijgbaar bij NiZA en kost €7,50 exclusief verzendkosten. Zie ook www.niza.nl

Reacties