Euro’s voor Vrede lanceert educatief beursspel voor maatschappelijke vraagstukken

29-08-2006
Door: Upact

Met Markt voor Vrede kunnen leerlingen op ROC's en in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs zes weken lang via een website handelen in het percentage Nederlanders dat op 16 februari 2007 denkt dat de wederopbouw van Uruzgan binnen afzienbare tijd gerealiseerd zal worden. Op deze datum zijn de Nederlandse vredestroepen precies tweehonderd dagen in Uruzgan.

 

Direct na de opening van de markt krijgen de scholieren credits, waarmee ze naar eigen inzicht een portefeuille kunnen samenstellen met opties als '70 tot 80 % van de Nederlanders denkt dat de wederopbouw van Uruzgan binnen afzienbare tijd gerealiseerd zal zijn' en opties met een hoger of lager percentage. De markt eindigt op 16 februari 2007. De leerling en school die bij de sluiting van de markt de meeste credits hebben vergaard, is de winnaar. 

Om te slagen op Markt voor Vrede, is het cruciaal de ontwikkelingen in Uruzgan te kunnen inschatten. De deelnemers aan Markt voor Vrede worden zodoende geprikkeld om zich op de hoogte te stellen van de meest recente ontwikkelingen in en rond Uruzgan. Op de website van Markt voor Vrede is daarom een constante stroom aan actuele informatie te vinden van krantenartikelen weblogs van ontwikkelingswerkers en soldaten ter plaatse, interviews met medewerkers van ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties en het Ministerie van Defensie enzovoort. Ter ondersteuning van Markt voor Vrede kunnen klassen die deelnemen een gratis introductieles krijgen over de werking van de markt en de wederopbouw in Uruzgan. Bovendien krijgen zij een lesbrief met achtergrondinformatie en opdrachten over 'Uruzgan' van Centrum voor Mondiaal Onderwijs (CMO). Door les en spel vergroten leerlingen zo hun inzicht in complexe processen als 'wederopbouw in een conflictgebied', 'hoe komt de publieke opinie tot stand' en 'hoe werken de situatie in het buitenland en die in Nederland op elkaar in'. Bovendien krijgen zij via Markt voor Vrede inzicht in de werking van financiële markten.

De motivatie voor Euro's voor Vrede om de markt te houden rond Uruzgan is omdat militaire ingrijpen steeds vaker gekoppeld wordt aan wederopbouw en ontwikkelingssamenwerking. De missie naar Uruzgan is een actuele aanleiding om na te gaan hoe wederopbouw en militaire actie zich tot elkaar verhouden. Euro's voor Vrede vreest echter dat de berichtgeving in de media beheerst zal worden door 'vuurwerk'. Markt voor Vrede biedt de kans verschillende visies aan bod te laten komen en een nauwkeurig beeld van de daadwerkelijke situatie ter plekke te schetsen. Euro's voor Vrede heeft met Markt voor Vrede een eenvoudige manier bedacht om jongeren kennis te laten nemen van deze complexe materie.

 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Euro's voor Vrede: www.eurosvoorvrede.nl . Docenten die zich willen aanmelden voor deelname aan Markt voor Vrede kunnen contact opnemen  met Marjolijn Bos via 06-20.47.53.51 of info@eurosvoorvrede.nl

Reacties