EPA's – Een dramatisch recept

28-09-2006
Door: viceversa

lokaalmondiaal maakte in samenwerking met ICCO en Oxfam Novib een korte film over de EPA's en de dramatische gevolgen die ze kunnen hebben voor ontwikkelingslanden. Bekijk deze film hier.

Stop EPA-dag

Woensdag 27 september 2006 was de vierde verjaardag van de lancering van de EPA-onderhandelingen. Deze onderhandelingen vinden plaats tussen de Europese Unie en de landen uit Afrika, de Cariben en de Stille Oceaan (ACS-landen). Deze zouden leiden tot het ondertekenen van de zogenaamde Economic Partnership Agreements (EPA's) die eind volgend jaar ingaan.


Maatschappelijke organisaties in de ACS-landen en in de EU keuren deze onderhandelingen tussen ongelijkwaardige partijen af omdat zij voor ACS-landen op een mogelijke ramp dreigen uit te lopen. EPA's zijn vrijhandelsverdragen die ACS-landen zullen brengen tot het afschaffen van vrijwel alle maatregelen die zij tot nu toe tot hun beschikking hadden om hun economieën te sturen.

 

Niet alleen zullen zij de mogelijkheid verliezen hun eigen markten tegen import uit de EU te beschermen. De EU wil ook dat de EPA's vergaande overeenkomsten bevatten over intellectuele eigendomsrechten, concurrentiebeleid en de liberalisering van investeringen, diensten en overheidsaanbestedingen.

Veel maatschappelijke organisaties verwerpen daarom de EPA's in hun huidige vorm en vragen om een andere benadering in de onderhandelingen.

 

Ondersteun regionale samenwerking
Regionale integratie tussen ACS-landen is nog te zwak en de meerderheid van de ACS-landen hebben te weinig capaciteiten om de concurrentiestrijd met de Europese import aan te gaan. De EU zou er beter aan doen het bestaande proces tot regionale samenwerking tussen ACS-landen te steunen en de resultaten hiervan eerst te analyseren alvorens te denken aan wederzijdse vrijhandelsverdragen.

Nederlandse organisaties gaan daarom beginnend van af 27 september 2006 versterkt activiteiten ontplooien om meer bekendheid te geven aan de EPA-onderhandelingen en Nederlandse politici aan te zetten tot een andere koers binnen de EPA's, een koers gericht op duurzame ontwikkeling.

Kijk hier voor meer informatie.

EPA-film

lokaalmondiaal

ICCO

Oxfam Novib

Vrijhandel voorbij

Reacties