Embryo Transplantatie voor Kirgizstan

16-03-2005
Door: Agriterra
Bron: Agriterra

Kirgizstan ligt in Centraal Azië en wordt omsloten door Kazachstan, China, Tadzjikistan en Oezbekistan. Een arm land dat voornamelijk leeft van de landbouw. Hierin werkt dan ook 25% van de beroepsbevolking. In Kirgizstan zijn, zoals in overigens veel landen, de vrouwen verantwoordelijk voor de zorg voor het vee. Vlees- en melkproductie zijn echter laag, o.a. door de slechte kwaliteit van het voedsel, de veestapel en het veelvuldig voorkomen van ziekten en natuurlijke abortussen.

Nederland staat hoog op de lijst als het gaat om rundveefokkerij. Zowel qua melk- en vleesproductie als op exterieur scoren we heel goed. Kennis en materiaal uit Nederland zijn dan ook belangrijk voor de veehouderij in Kirgizstan. Agriterra werkt daarom samen met ALGA, een nog jonge plattelandsvrouwenorganisatie in de Ata regio. In het ALGA-project zetten we o.a. een netwerk van KI-stations op en hopen zo de productiviteit van het melkvee te verhogen en daarmee het inkomen van de boeren.

En hoe komen die inkomsten met die pink dan tot stand? Daarover hebben Alex en Han goed nagedacht. Het moest namelijk geen kortstondige liefdadigheidsactie worden, maar een 'project zonder eind' gebaseerd op goed materiaal. Want zonder goed uitgangsmateriaal houdt de Nederlandse fokkerijwereld het snel voor gezien.
Aldus werd de pink geïnsemineerd met sperma van de stier Picston Shottle. CR Delta stelde vervolgens een ´spoeling´ beschikbaar, dat wil zeggen dat een medewerker van het ET-team de embryo's verzamelt, selecteert en invriest. En dan kunnen ze naar de koper. Die is meestal al bekend. Onze eerste embryo's waren dan ook al op voorhand verkocht aan Berend Meppelink uit Dalen, een Drentse fokker. De opbrengst wordt overgemaakt naar Agriterra en de hele procedure wordt herhaald. De volgende spoeling, met als vader Braedale Goldwyn, is al gepland en wordt beschikbaar gesteld door ET-specialist Freek Lok. Embryo's van een beetje goede afkomst leveren al gauw tussen de 400 en 500 euro op en een spoeling bevat gemiddeld 5 goede embryo's.

Alex en Han zijn voornemens om op de Tulip Holstein Sale in november de pink te veilen. Een deel van de opbrengst gaat ook naar ALGA en een deel wordt gebruikt voor de aanschaf van een nieuwe, nóg betere pink... Ziedaar het 'project zonder eind'!

José van Gelder
hoofd communicatie Agriterra

Reacties