Ecotax op groene stroom: een merkwaardig besluit

13-09-2002
Door: OneWorld
Bron: Greenpeace NL

In het zogenaamde 'Strategisch Akkoord' heeft het kabinet Balkenende aangekondigd dat er met ingang van 2003 jaarlijks € 500 miljoen bezuinigd zal gaan worden op de huidige belastingvoordelen voor groene stroom, groen beleggen en energiezuinige apparaten. Op dit moment kosten deze regelingen de overheid alles bij elkaar zo'n €800 - €900 miljoen.

Definitieve plannen worden traditiegetrouw pas op Prinsjesdag (17 september) bekend gemaakt, maar inmiddels is er wel het een en ander duidelijk geworden over hoe het kabinet denkt minder geld uit te gaan geven aan groene zaken. Namelijk door de belastingvrijstelling voor groene stroom gedeeltelijk op te heffen.

Een van de voorgestelde maatregelen houdt in dat huishoudens die groene stroom gebruiken vanaf 2003 ook energiebelasting - ecotax - moeten gaan betalen. Tot nu toe is stroom die op milieuvriendelijke wijze is opgewekt vrijgesteld van ecotax. Hierdoor is het als consument mogelijk groene stroom af te nemen voor eenzelfde prijs als vuile stroom (afkomstig uit kolen-, gas- en kerncentrales). Er zijn inmiddels in Nederland al meer dan 1 miljoen consumenten die groene stroom gebruiken. In 2003 verdwijnt de ecotax-vrijstelling voor de helft. Dit betekent dat huishoudens ongeveer 3,5 eurocent per kilowattuur groene stroom moeten gaan betalen.

Lees hier het hele artikel.

Greenpeace NL

Reacties