Dokters van de Wereld biedt noodhulp in Azië

05-01-2005

In Sri Lanka werkt Dokters van de Wereld samen met vijf andere delegaties van haar netwerk in de plaatsen Colombo, Galle, Batticaloa en Trincomalee. Onze medische noodhulp in Sri Lanka vindt zowel plaats in Tamil gebieden als in overheidsgebieden.

In Indonesië werkt Dokters van de Wereld vooral in Banda Atjeh. Het noorden van Sumatra is verwoest en moeilijk bereikbaar, sommige gebieden zijn helemaal niet toegankelijk. Tijdens de eerste inventarisatie in Sumatra vreest Dokters van de Wereld voor meer dan honderdduizend doden, meer dan vijfhonderdduizend daklozen en negenhonderdduizend kinderen in direct gevaar. Er zijn honderdduizend huizen verwoest en er staat nog maar één ziekenhuis in dit gebied overeind. Dinsdag 4 januari zal een vliegtuig aankomen met twintig ton aan hulpgoederen die vijftigduizend mensen een maand lang kunnen helpen. Naast de medische hulpverlening onderzoekt Dokters van de Wereld waar de behoefte aan medische of sanitaire voorzieningen het grootst is. Alles wordt in het werk gesteld om zoveel mogelijk slachtoffers te helpen: er wordt directe medische noodhulp verleend, er worden kampen opgezet voor slachtoffers die hun huis zijn verloren, er worden chloortabletten (voor schoon drinkwater) en voedselpakketten verspreid en er worden vaccinaties gegeven.

Dokters van de Wereld

Reacties