Debattenreeks Ontwikkelingssamenwerking na Paars

19-08-2002
Door: OneWorld
Bron: Cidin

Binnenlandse problemen (zorg, veiligheid) overheersten de Tweede Kamerverkiezingen en ook de formatie van het nieuwe kabinet-Balkenende. Het buitenland figureerde slechts aan de zijlijn en een discussie over de inhoud van het Nederlandse beleid ten aanzien van ontwikkelingslanden is in het geheel niet gevoerd.

Mede om in dit hiaat te voorzien, organiseert het CIDIN (Centre for International Development Issues Nijmegen) van de KUN in september en oktober in samenwerking met COS Gelderland vier paneldiscussies onder de noemer Ontwikkelingssamenwerking na Paars de agenda voor 2002-2006.*

Laverend van wereldhandel naar de Europese landbouwsubsidies en van landenconcentratie naar de rol van NGO's staat één vraag centraal tijdens deze discussies: wat moet de nieuwe staatssecretaris voor ontwikkelingssamenwerking gaan doen? Elke bijeenkomst dient dan ook te leiden tot concrete aanbevelingen aan het kabinet-Balkenende.

De vier discussies vinden plaats op dinsdagavond tussen 20.00 en 22.00 in LUX (Mariënburg 38-39 te Nijmegen - www.lux-nijmegen.nl). Ze hebben ieder een eigen invalshoek en worden telkens geleid door twee personen (Dieke Buys, Bram van Ojik of Nico Schrijver en Lau Schulpen).

Dinsdag 3 september
Wetenschap: m.m.v. Isa Baud (VU/UvA), Jan-Willem Gunning (VU), Paul Hoebink (KUN) en Catrinus Jepma (RUG).

Dinsdag 17 september
Bedrijfsleven: m.m.v. onder andere Michiel Hillen (SMO), Mechteld Oomen (VNO-NCW) en Simon Warmerdam (Arcadis/Euroconsult).

Dinsdag 1 oktober
NGO's: m.m.v. onder andere Herman Verhagen (KIT) en Novib.

Dinsdag 15 oktober
Politiek: m.m.v. onder andere Harry van Bommel (SP) en Farah Karimi (Groen Links).

Mocht u meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met Lau Schulpen van het CIDIN (l.schulpen@maw.kun.nl of 024 - 3613062).

* Dit project wordt mogelijk gemaakt met financiële ondersteuning van Novib en NCDO (o.v.).

Reacties