Debat Afrikabeleid.nl: 'Nederland heeft taak op lokaal niveau'

19-11-2003
Door: OneWorld
Bron: OneWorld

De Nederlandse organisatie Terre des Hommes stelde onomwonden dat minister Van Ardenne zich niet kan en moet mengen in lokale ontwikkelingen en zich moet concentreren op good governance op regeringsniveau. Ook de Evert Vermeerstichting meent dat Nederland alleen al uit efficiëntie-overwegingen ontwikkelingen in lokale democratie moet overlaten aan de civil society.

Niet alle vormen van Afrikaanse democratie op lokaal niveau pakken goed uit, beweert medefinancieringsorganisatie Hivos. Lokale machtssystemen hebben de participatie en emancipatie van vrouwen in besluitvormingsprocessen gefrustreerd en doen dat vaak nog. Zonder good governance op lokaal niveau bereik je geen good governance op nationaal niveau en vice versa, betoogt Hivos.

Ook Afrikanen erkennen dat ook op lokaal niveau transparantie en accountability nog wel eens te wensen overlaat. Toch wordt in het algemeen het meeste verwacht van een bottom-up benadering. En wat het Nederlands instituut voor Zuidelijk Afrika betreft, moet Nederland vooral ook de democratische krachten op grass roots-niveau financieel blijven ondersteunen.

Daarbij moeten we oppassen dat we het streven naar good governance niet te eng vertalen in een aantal technische en institutionele aanpassingen in bestuursstructuren, waarschuwt Hivos. Good governance heeft inderdaad ook alles te maken met armoedbestrijding en onderwijs, vult Elvis Iruh aan.

Geld

Zolang armoede een probleem blijft, zal geld een dominante rol spelen in machtsontwikkelingen, stelt hij. Mensen moeten bovendien via onderwijs worden bijgebracht wat hun rechten zijn in het democratische spel. Moeten we niet de schulden kwijtschelden en dat geld inderdaad gebruiken voor onderwijs, opleiding en werkgelegenheid als motoren van democratische ontwikkeling, oppert Bert Freriks van communicatiebureau Alternative View.

Is de Afrikaanse politieke samenwerking in NEPAD een lichtend voorbeeld. Een Afrikaanse deelnemer roept op tot de oprichting van een onafhankelijk panel van inspecteurs die zowel Afrikaanse regeringen als transnationale instellingen zou moeten monitoren. Kan het African Peer Review Mechanisme van NEPAD die rol vervullen? Dit APRM neemt als eerste landen Zuid-Afrika en Ghana onder de loep.

Hivos wil eerst de kat uit de boom kijken. ‘APRM is toch een door regeringen ingesteld mechanisme, samengesteld uit staatsleiders, ook nog eens alleen mannen.’

Online debat Afrikabeleid.nl

Reacties