In de voetsporen van de Nederlandse landbouw

02-02-2005
Door: Agriterra

In de laatste week van januari ontving LTO Noord een uitgebreide delegatie van de National Farmers Federation Moldova  (NFFM), een Moldavische landbouworganisatie. Naast de landelijke voorzitter en 2 stafleden, waren er 10 regionale voorzitters present. Het bezoek vond plaats in het kader van de uitwisseling van beide landbouworganisaties, mogelijk gemaakt via Agriterra. Dat betekent veel kennis uitwisselen over de structuren van de landbouworganisaties en de coöperaties. Daarnaast werden natuurlijk landbouwbedrijven bezocht

De structuur van onze plattelandsledenorganisaties zit vergeleken bij de structuur van de NFFM erg complex in elkaar. Echter verschillende onderdelen bleken goed inpasbaar, zoals de vorming van vakgroepen. Een bijzondere ervaring voor de bezoekers was het bijwonen van een afdelingsledenvergadering van de afdeling Raalte en de discussie een dag later met de voorzitter Gerrit Tuten. Wat hen opviel was, dat men hier met een taakverdeling in het bestuur werkt, met een duidelijke inbreng van de leden

Om meer zicht op de Nederlandse coöperaties te krijgen, werd een bezoek gebracht aan de Coöperatieve werktuigen vereniging in Haarle en de Coöperatieve fruitveiling Greenery in Bleiswijk. Beide bedrijven maakten diepe indruk, evenals de ontwikkeling van de coöperatieve sector in Nederland, van kleine streekcoöperaties naar grote multinationals. Oud directeur H. Kogelman vertelde hoe de coöperatieve bankwereld is ontstaan en nu nog werkt. Een bezoek aan het A.O.C. in Zwolle maakte de boeren duidelijk dat het agrarisch onderwijs hier in Nederland erg breed is.
Het verblijf op de boerderij van Klazien en Gerrit Tuten in Heeten bracht de bezoekers op het idee om agrotoerisme ook in Moldavië toe te passen

De week leverde aan beide zijden veel informatie op, er zijn allerhande contacten gelegd en de Moldavische delegatie gaf aan graag verder samen te werken op verschillende  gebieden.

Tijdens het afscheidsdineetje sprak Jan Nollen als voorzitter van de werkgroep Internationaal van de GLTO, de hoop uit dat de bezoekers veel van wat ze hier hebben gehoord en gezien, ook kunnen toepassen. Daarbij overhandigde hij alle Moldaviërs een paar klompen "om in de voetsporen van de Nederlandse boeren te treden".

Reacties