Daling aantal asielaanvragen positief?

23-01-2002
Door: OneWorld
Bron: Vluchtelingenwerk NL

Het aantal vluchtelingen naar Europa zal niet afnemen. Daarom pleit VluchtelingenWerk Nederland opnieuw voor een betere samenwerking op het gebied van asielbeleid binnen Europa. Hiermee wordt voorkomen dat Europese landen met elkaar de concurrentie aangaan bij de opvang van vluchtelingen. Alleen een rechtvaardig Europees asielbeleid kan zorgen voor een betere en eerlijke verdeling van het aantal asielzoekers tussen de verschillende landen.

VluchtelingenWerk Nederland

Reacties