Cursus Inleiding Ontwikkelingssamenwerking

16-02-2005

Deelnemers zullen geïnformeerd worden over de mogelijkheden voor ontwikkelingssamenwerking op het niveau van de overheid en op het niveau van NGO's, alsook over terminologie die in deze branche gehanteerd wordt en de knelpunten bij de samenwerking tussen migrantenorganisaties en medefinancieringsorganisaties (MFO's) en andere donororganisaties.

Reacties