Cuba weigert visum CNV-voorzitter Terpstra

05-02-2002

In oktober/november 1999 bezocht Doekle Terpstra Cuba als deelnemer aan een bedrijvendelegatie onder leiding van staatssecretaris Ybema van Economische Zaken. Tijdens dit bezoek vond ook een officiële ontmoeting plaats met de Cubaanse oppositie, waaronder de vakbond Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos (CUTC) onder leiding van voorzitter Pedro Alvarez Ramos. Een jaar later werd Terpstra een visum geweigerd toen hij het eerste congres van deze CUTC wilde bezoeken. Tevens werd een andere CNV-medewerkster zonder verdere opgaaf van reden de toegang tot het land ontzegd. De officiële reden luidde dat 'deze bijeenkomst niet bekend was' bij de autoriteiten. De huidige weigering staat in schril contrast met uitspraken van de Cubaanse autoriteiten zelf. De Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken. Felipe Roque onderstreepte na het bezoek van Ybema "het belang van een permanente dialoog". Doekle Terpstra zet vraagtekens bij de oprechte bedoelingen van de Cubaanse regering: "Alles wijst erop dat Cubanen een zeer beperkte uitleg geven aan die dialoog. De situatie van de mensen- en vakbondsrechten is allerminst verbeterd. Ook de Nederlandse regering legt het accent op de positieve economische veranderingen in Cuba en tekende om die redenen ook enkele samenwerkingsovereenkomsten met Havanna. Op het punt van mensenrechten treden echter geen tastbare verbeteringen op. Het CNV constateert dan ook dat naast de economische liberalisering die zich op Cuba voltrekt, de politieke liberalisering achterblijft.

Het CNV betreurt het dat Terpstra niet als werknemersvertegenwoordiger in de landbouwmissie kan participeren. Nu het CNV die deelname door de Cubaanse autoriteiten is geweigerd, rekent het CNV erop dat de politiek haar verantwoordelijkheid zal nemen en des te meer nadruk zal leggen op de politieke liberalisering op Cuba.

Reacties