"Collegialiteit houdt niet op bij de landsgrens"

04-03-2003

Met onder meer billboard-advertenties op stations worden mensen geattendeerd op het internationale werk van het CNV. De slogan op de borden luidt: CNV strijdt voor werknemersrechten wereldwijd. Da campagne is opgehangen aan twee voorbeelden. De ene is een vrouwenviscoöperatie in Togo die opgericht is met steun van het CNV. Vrouwen leren praktische vaardigheden, krijgen financiële ondersteuning en een betere werkplek. Bovendien wordt hun economische positie versterkt. In de andere staat veiligheid in Colombia centraal. Veiligheid zowel in en op het werk, maar ook de bedreigende omstandigheden waarin vakbondsmensen vaak werken. In Colombia worden namelijk op grote schaal stelselmatig de mensen- en vakbondsrechten geschonden. In protestbrieven aan de president van Colombia veroordeelt het CNV dit. Het CNV vindt dat de president de misdrijven diepgaand moet onderzoeken en de schuldigen straffen.

Met het internationale werk staat het CNV een aantal doelen voor ogen. Verbetering van de wereldwijde naleving van fundamentele arbeidsrechten, streven naar een rechtvaardige sociaal-economische wereldorde en het bevorderen van een duurzame economische ontwikkeling. Het CNV probeert dit op verschillende manieren te bewerkstelligen. Door onafhankelijke en democratische vakbonden in Azië, Afrika, Latijns-Amerika en Centraal- en Oost-Europa te steunen. Door het volgen van situaties waar vakbondsrechten en/of mensenrechten van vakbondsleiders onder druk staan. Door het organiseren van schrijfacties om tegen schendingen te protesteren. Door de organisaties die getroffen worden door de schendingen te ondersteunen. Door het geven van voorlichting aan CNV-leden over deze vakbonden en de situatie van werknemers in verschillende landen. En voor alles staat voorop: CNV strijdt voor arbeidsrechten wereldwijd. Voor nadere informatie Marjan Heuving, woordvoerder Doekle Terpstra: 06 517 233 53 Karin Jansen, projectleider Internationale Solidariteit: 06 - 53 400 399

Voor meer informatie over CNV Internationaal

Reacties