Blaauwberg evaluatierapport over Frontoffices onvolledig en een Gemiste kans

22-03-2006 Bron: Seva Network Foundation

 

Echter, grote bezwaren die samenhangen met de toegankelijkheid en bereikbaarheid voor de migrantenorganisaties worden in het rapport niet besproken. Seva en organisaties o.a. verenigd in het Mos-Overleg (Migranten Overleg Ontwikkelingssamenwerking), vinden het een teleurstellend rapport en een gemiste kans om aanknopingspunten te formuleren voor verbeterde samenwerking tussen gevestigde ontwikkelingsorganisaties en migranten. Het is ook een gemiste kans om bestaande samenwerkingsverbanden met migrantenorganisaties in het kader van de frontoffices te analyseren - want die bestaan er ook. Evenmin bespreekt het rapport de dynamiek aan activiteiten (begeleiding, training, workshops, lezingen en projectfinanciering) die door organisaties als Seva worden georganiseerd voor capaciteitsverbetering van migrantenorganisaties.

De onderzoekers komen ook te makkelijk tot de hoofdconclusie dat "de frontoffice modaliteit zijn bestaansrecht heeft bewezen". Het is een voorbarige conclusie, daar migranten  - als een van de grotere doelgroepen en formidabele speler op het terrein van de hulpverlening naar de landen van herkomst - geen volwaardige plaats hebben gekregen in het onderzoek. 

Seva zal over het rapport (samen met het Mos-Overleg) in gesprek treden met de Linkis-partners en met de minister. Momenteel worden voorbereidingen getroffen door Seva en het Mos-Overleg om zelf een onderzoek te laten uitvoeren naar de toegankelijkheid van de frontoffices voor migrantenorganisaties.  Seva Network Foundation

Seva Network Foundation is een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie die ontwikkelingsprojecten ondersteunt in o.a. India, Suriname, Guyana, Bangladesh, Mauritius en Nepal. Seva is de enige migrantenorganisatie met TMF-status bij de overheid. In Nederland is Seva o.a. actief op het terrein van de capaciteitsverbetering van migrantenorganisaties, fondsenwerving en neemt actief deel aan het ontwikkelingsdebat. Seva is lid van het Mos-Overleg (Migranten-Overleg Ontwikkelingssamenwerking)

Voor meer informatie over dit persbericht kan gebeld worden met 070-3300777 of 0652505588.


Adres:  Calandstraat 1, 2521 AD Den Haag, www.sevanetwork.net, info@sevanetwork.net       

 

Reacties