Belangenbehartiging in Benin

07-04-2005
Door: Agriterra

Hij en LTO Noord bestuurder Willy Schutte hebben in de periode 27 februari t/m 7 maart een zogenoemde brede missie naar de FUPRO gemaakt. In deze korte periode werden veel uiteenlopende onderwerpen bespoken van zelffinanciering tot duurzaamheid, gender kwesties en hoe om te gaan met de WTO en multinationals.

De FUPRO is van oudsher gericht op de productie van katoen dat in het drogere noorden het belangrijkste landbouwproduct is. Omdat de katoenprijzen onder druk staan en de katoenproducenten zoeken naar alternatieven, wordt het voor de FUPRO steeds belangrijker om het blikveld van de organisatie te verbreden. Daarnaast speelt dat de drie 'departementale afdelingen' van de FUPRO in het zuiden minder sterk georganiseerd zijn omdat er hier geen inkomen is uit de katoenteelt. Hier proberen boeren inkomen te halen uit andere gewassen zoals ananas en palmolie. Het is voor deze boerenleden in het zuiden van belang dat de FUPRO ook hùn belangen behartigt. In Nederland is het bijna vanzelfsprekend dat, wanneer je je aansluit bij een boerenorganisatie, je daar een netwerk en goede bestuurders voor terug krijgt die opkomen voor jouw belangen. In Benin is dit absoluut niet vanzelfsprekend; FUPRO draait voor een deel op collectieve heffingen uit de katoensector, waardoor de organisatie lijkt op een Productschap waaraan je een heffing betaalt, maar het onduidelijk is wat je er voor terug krijgt. Osinga vertelt dat 'verbredingsinitiatieven' zoals het opzetten van bijv. een commissie voor de belangenbehartiging van de rijstboeren, nog te vaak stuklopen op geldgebrek.

Gebrek aan financiën komt ook terug als het gaat om communicatie met de leden; het blad 'La voix du producteur' was tijdelijk gestaakt, maar wordt nu toch heropgestart. Door dit blad te gebruiken als bron voor programma's op de regionale radio, kan FUPRO inspelen op de regionale verschillen, zijn ze niet gebonden aan dure landelijke programmamakers en kunnen ze op een efficiënte wijze de boerenleden laten weten waar de FUPRO mee bezig is. Daarnaast hebben de Osinga en Schutte geadviseerd over de WTO-onderhandelingen: 'Hoe kun je je als FUPRO laten horen en de belangen van de Beninse boeren laten meewegen in de besluitvorming?' Dit is voor de katoenboeren in Benin buitengewoon belangrijk, omdat hun katoenproductie zal verdwijnen naar landen als China en Pakistan als de huidige beschermde status wegvalt.

Osinga geeft verder aan dat hij dit deel van zijn LTO-werkpakket bijzonder mooi werk vindt; je kunt echt veranderingen teweeg brengen. Dat de heren daarnaast ook kennisgemaakt hebben met de jeugd-WK-voetbalploeg van Benin is ook mooi: op 18 juni a.s. zit hopelijk heel LTO-Noord op de tribune in Tilburg om jong-Benin aan te moedigen in haar poulewedstrijd tegen jong-Nederland.

Sandra van Winden
Medewerker Nieuwsredactie Agriterra

Reacties