Agriterra: Gemiste kans van Herfkens

05-06-2001
Door: Agriterra
Bron: Agriterra

Volgens Agriterra ontvouwt Herfkens geen visie op de internationale samenwerking tussen de gewone mensen die in georganiseerd verband bepaalde doelen nastreven, dus over kerken, scholen, vakbonden, plattelandsledenorganisaties, sportorganisaties en bedrijven. Pas aan het einde van de nota gaat het duidelijk over de werkelijke dragers van de burgermaatschappij (ze noemt bijvoorbeeld beroepsgroepen, gemeentelijke overheden, vakbonden). Maar dan heeft ze het ook opeens over kleinschalige en particuliere initiatieven waarvoor de Nederlandse MFO's (Cordaid, ICCO, HIVOS, NOVIB en FPP) een ‘front office' gaan organiseren. In dat winkeltje kunnen de werkelijke dragers van de burgermaatschappij hun ontwikkelingspinda's (peanuts) kopen. In de ‘back office' moet het ontwikkelingsgrootbedrijf dan zeker business-as-usual spelen. Agriterra vraagt zich af of de MFO's er zelf nog wel om zitten te springen om alles bij het oude te laten.

Lees hier het kritisch commentaar van Kees Blokland, directeur van Agriterra, op de concept-beleidsnota.

AgriNews
Consultatie Maatschappijopbouw in ontwikkelingslanden

Reacties