Agri-ProFocus van start

06-04-2005

Agri-ProFocus is de som van alle participanten. Het bureau van Agri-ProFocus treedt op als bemiddelaar bij projectaanvragen die gebaseerd zijn op de behoeften en vragen van producentenorganisaties in ontwikkelingslanden. De bemiddeling bestaat uit het vormen van een tijdelijke coalitie, zodat de juiste partijen samen aan de vraag kunnen voldoen. Op die manier krijgt een producenten organisatie via één partner van de alliantie toegang tot een breed en geïntegreerd pakket aan kennis en financiële ondersteuning.

De 19 participanten kozen uit hun midden een bestuur, bestaande uit zeven leden, te weten Hans Brüning (ICCO), Gerard Doornbos (LTO Nederland), Dirk Elsen (SNV), Rudy Rabbinge (WUR), Nico Roozen (Solidaridad), Charles Ruys (Rabobank Foundation) en Sierk Plaat (Agromisa).
Gerard Doornbos, die eerder met de Commissie Doornbos de aanzet gaf tot de vorming van Agri-ProFocus, maakte van de gelegenheid gebruik om alle partners te feliciteren met de wijze waarop en de tijd waarbinnen het rapport van de Commissie Doornbos is omgezet in een daadwerkelijk partnerschap.

Daarnaast zal het bureau stimuleren dat alle aangesloten organisaties onderling kennis uitwisselen en zo van elkaar leren.

Door de diversiteit van de partners en de bundeling van kennis en middelen kunnen we vanuit Nederland een grote stap voorwaarts maken in het versterken van producentenorganisaties en hun inspanningen om productie- verwerkings- en handelscapaciteit op te bouwen. Een aanpak die een bijdrage levert aan de eerste millenniumdoelstelling: halvering van de armoede in 2015.

Voor meer informatie www.agri-profocus.nl

Reacties