Afrikanen in Nederland reageren enthousiast in online Afrika-discussie

11-11-2003
Door: OneWorld

In een berichtje om half drie ’s nachts aan de moderator schreef een Afrikaanse deelnemer: ‘Ja, ik ben nog steeds aan het werk, er is geen rust als het gaat om het werk voor het continent’. Het toont de betrokkenheid van Afrikanen die de kans krijgen hun zegje over het beleid te doen.

Op de eerste stelling over conflictpreventie op www.afrikabeleid.nl, een initiatief van NCDO, NiZA en Sahan, werd dan ook enthousiast gereageerd, met name door Afrikanen in Nederland en Afrikanen vanuit verschillende delen van het continent: er waren meer dan 40 inhoudelijke reacties.

Minister Van Ardenne gaf de aftrap op de stelling dat in haar nieuwe Afrikabeleid te weinig aandacht is voor lokale oplossingen voor conflicten, met name de rol van de Afrikaanse maatschappelijke organisaties.

Van Ardenne schrijft: ‘De oorzaken van conflicten kan alleen worden aangepakt door internationale samenwerking’. Maar, schrijft de minister erbij, ook lokale actoren zoals maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven hebben een centrale rol in het oplossen en voorkomen van conflicten.

‘Nauwe samenwerking, partnerschap, met de ‘civil society’ heeft prioriteit, met name in falende staten,’ aldus de minister.

Dat sluit aan bij een reactie uit Kenia. ‘Wat Afrika nodig heeft zijn partners (…), geen ‘experts’ om ons de weg te wijzen. De focus van elk nieuwe beleid moet daarom veranderen van louter ‘ontwikkelingssamenwerking’ naar meer reëel partnerschap in ontwikkeling,’ schrijft de Keniaanse advocaat Ababu Namwamba.

De Afrikaanse organisaties in Nederland zien voor zichzelf een belangrijke rol bij het oplossen van conflicten. Zij hebben ‘informatie en deskundigheid, en hun analyse kan leiden tot mogelijke oplossingen in termen van verzoening en conflictpreventie,’ schrijft een deelnemer.

Bert Koenders, Tweede-Kamerlid voor de PvdA, is enthousiast over de betrokkenheid van de Afrikaanse diaspora bij een ‘internationale ontwikkelingswaakhond’, die onlangs werd opegricht. ‘We hebben nieuwe politieke allianties nodig voor de dagelijkse problemen en die te vertalen in effectief beleid. Laten we ophouden te praten, minder conferenties, meer online discussies en dan: ACT!,´ alduis Koenders.

De Nederlandse ontwikkelingsorganisaties vinden dat lokale initiatieven ‘essentieel’ zijn om conflicten op te lossen en te voorkomen. ‘Conflicten worden soms veroorzaakt door belangen van buitenaf. Die krachten kunnen ook nog eens olie op het vuur gooien,’ schrijft organisatie Icco. Er gaapt een gat tussen politieke activiteiten van buitenaf en de inspanningen van mensen op lokaal niveau, en tussen de inhoud van de onderhandelingen en de zorgen die lokale vredesactivisten hebben. ‘Die gaten moeten wij, de Nederlandse overheid en maatschappelijke organisaties, proberen te overbruggen.’

Als er een akkoord ligt en een nieuwe regering is geinstalleerd, komt er een derde gat bij: de meeste internationale steun gaat namelijk naar de nieuwe regering voor de organisatie van verkiezingen, het trainen van het leger en politie etc. Maar de lokale organisaties die het ‘lokale raamwerk’ moeten herstellen en de diensten leveren, krijgen nauwelijks steun.

Hier zijn nog twee van de vele tips die de minister kreeg: leg meer nadruk op een interne Afrikaanse oplossing voor conflicten, en de (bemiddelende) rol van Afrikaanse landen en hun leiders, zoals Zuid-Afrika, Ghana en Nigeria te bevorderen.

En het Nederlandse instituut voor zuidelijk Afrika zegt dat Nederland niet alleen aanwezig moet zijn in conflictgebieden, ‘maar zich ook moet concentreren op het voorkomen van conflicten in andere landen en gebieden.’ En het tegengaan van conflicten is lange-termijnwerk, dat is armoedebestrijding en onderwijs.'

Online debat Shaping A New Africa

Reacties