Aanvullend artikel kindermisbruik van kracht

23-01-2002
Door: OneWorld
Bron: Unicef NL

Het aanvullende artikel op het Verdrag voor de Rechten van het Kind vraagt regeringen om volwassenen die betrokken zijn bij kindermisbruik te straffen. Ook vraagt het regeringen maatregelen te nemen als blijkt dat inwoners deelnemen aan kindermisbruik over de grenzen. Verder worden landen aangemoedigd samen te werken ter bestrijding van kindermisbruik. Kwetsbare groepen kinderen moeten worden beschermd en de rechten van slachtoffers van misbruik moeten worden gewaarborgd. Slachtoffers hebben bovendien recht op medische en psychologische begeleiding.

Het artikel is door 89 landen getekend en door zestien landen geratificeerd. Unicef vraagt de landen die het artikel nog moeten ratificeren met klem dit te doen en aan de overige landen om de bepalingen in het artikel daadwerkelijk na te komen.

Nieuwsbericht Unicef
Algemene info over kinderrechten
Algemene info over kinderrechten

Reacties