AANKONDIGING: Ideeënwedstrijd 2009

24-03-2009

Nieuwe Nederlanders worden uitgenodigd hun ideeën op papier te zetten en in te zenden. Ideeën kunnen tot 15 september 2009 worden ingezonden. Ideeën die voor 1 september worden ingestuurd krijgen feedback van de organisatoren of de formulieren volgens de richtlijnen zijn ingevuld. De inzending kan dan, waar nodig, nog worden aangepast.

 

Prijzen

Eerste prijs: €10.000 + training

Tweede prijs:  5.000 + training

Derde prijs: €  2.500 + training

Jongerenprijs: €  2.500 + training

Aanmoedigingsprijzen: training 'Van Idee naar Project': project ontwikkeling, fondswerving en ontwikkelingssamenwerking.

Belangrijke data

18 april 2009: Aftrapbijeenkomst 

mei, juni en juli: Regionale informatiebijeenkomsten

                         (o.a. persoonlijk advies over je idee)

15 september 2009:Deadline voor inzendingen

18 december 2009:Prijsuitreiking (meer informatie volgt)

 

De Ideeënwedstrijd Migranten en Ontwikkelingssamenwerking is een gezamenlijk project van Oikos, Stichting Mondiale Samenleving (SMS) en Cordaid.

 

Kijk op www.ideeenwedstrijd.nl voor tijden en locaties!

 

Contact:

Stichting Oikos                Stichting Mondiale Samenleving (SMS)

Postbus 19170                 Hollantlaan 6
3501 DD Utrecht              3526 AM Utrecht
tel. 030 236 1500             tel. 030 214 8063

www.stichtingoikos.nl     www.sms-vluchtelingen.nl

www.ideeenwedstrijd.nl

www.sms-vluchtelingen.nl

www.stichtingoikos.nl

Reacties