Aanbieding petitie STOP PLUNDERING CONGO! STOP OORLOG IN CONGO

26-02-2002 Bron: Congo-Ned

De petitie tegen de illegale exploitatie van Congolese grondstoffen is op 26 februari aan leden van het Nederlandse parlement aangeboden door een delegatie van werkgroep Congo-Ned. De petitie is mede ondertekend door 1681 ondertekenaars. Zij vragen om een moratorium op de import van goud, diamant, coltan en andere kostbare grondstoffen uit gebieden in Congo die door rebellen en vreemde legers bezet zijn. Congolezen in Nederland willen dat er een onderzoek komt naar betrokkenheid van Nederlandse bedrijven bij de import van deze grondstoffen, omdat door de opbrengst uit deze handel de oorlog in hun land gefinancierd wordt. De kamerleden, bij monde van de voorzitter van de commissie voor Buitenlands beleid de heer De Hoop Scheffer, zegden toe meer aandacht aan Congo te zullen besteden. De heer Hoekema van D66 deelde mee dat de Minister van Buitenlandse Zaken in antwoord op vragen van D66 ontkent dat deze handel illegaal zou zijn, daar er nog geen verbod door de Verenigde Naties is afgekondigd.

informatie over Congo

Reacties