500 miljoen mensen hopen op erkenning van hun rechten

19-01-2006

Verdragsonderhandelingen op een cruciaal moment
De bedoeling is dat het nieuwe verdrag dit jaar aan de algemene vergadering van de Verenigde Naties wordt aangeboden. Daarna zal ook het Nederlandse parlement hierover een besluit moeten nemen. De onderhandelingen zijn nu op een cruciaal moment beland, omdat enkele controversiële artikelen uit het verdrag op de onderhandelingsagenda staan. Zo is er debat tussen de Europese Unie en belangenorganisaties over een artikel over de rechten van vrouwen met een handicap. Lydia la Rivière-Zijdel, namens DCDD in New York aanwezig: "Gehandicapte vrouwen worden twee keer achtergesteld, omdat ze een handicap hebben én omdat ze vrouw zijn". Ook zijn Nederland en de EU tegen een apart artikel over internationale samenwerking. Mark Raijmakers, directeur DCDD: "In ontwikkelingssamenwerking is één groep mensen onzichtbaar: gehandicapten. Als we echt willen dat bestrijding van armoede de allerarmsten, dus mensen met een handicap bereiken, moeten we ons afvragen wat we voor deze kwetsbare groepen doen."

Verdrag van groot belang voor mensen met een handicap in arme landen
"Er is geen twijfel dat als het verdrag er komt het de zichtbaarheid van mensen met een handicap bevordert en dus ondersteunt in het krijgen van gelijke rechten", zegt Alexander Phiri van SAFOD (een regionale Zuidelijk Afrikaanse belangenorganisatie). Josephine Sinyo, voorzitter van het Keniase platform van gehandicaptenorganisaties, zegt tijdens haar presentatie op een onlangs door DCDD georganiseerde bijeenkomst: "Wij, die toevallig een beperking hebben, krijgen er genoeg van om door de samenleving en medeburgers behandeld te worden alsof we niet bestaan en buitenaardse wezens zijn. Wij zijn mensen met gelijke waarde en hebben recht op gelijke rechten!".

DCDD's uitgangspunt is dat mensen met een handicap gelijke mogelijkheden voor deelname in maatschappelijke ontwikkeling moeten krijgen. Ontwikkelingssamenwerking dus vanuit een mensenrechtenperspectief, met aantoonbaar en structureel effect voor gehandicapten.

http://www.dcdd.nl

Reacties