3-jarige samenwerking Nederlandse Rode Kruis-Ordina-EsteamWork

04-12-2006

In Nederland gaat Ordina het Rode Kruis ondersteunen bij de ICT-vraagstukken van de vrijwilligersorganisatie. Zo hebben gisteren 40 medewerkers meegedaan aan een meedenksessie over de inzet van ICT voor eenzaamheidsbestrijding. Dit resulteerde in een groot aantal ludieke en innovatieve ideeën die in een vervolgsessie worden uitgewerkt en mogelijk leiden tot concrete initiatieven. Ordina en het Rode Kruis hebben de intentie deze meedenksessies met variërende thema's te blijven organiseren en zo een groot aantal medewerkers en Rode Kruis-vrijwilligers hierbij te betrekken.

In november is ook al een groep Ordina-consultants naar Nairobi gereisd om daar een 12 dagen lang mee te denken over de uitdagingen die het Rode Kruis in Kenia tegenkomt. Ordina streeft ernaar deze kennisintensieve projecten voor Rode Kruis-verenigingen in het buitenland drie tot vier keer per jaar te gaan organiseren.

Het partnership met het Rode Kruis is onderdeel van het programma voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) van Ordina. Ordina vindt dat zij als organisatie met een grote hoeveelheid aan kennis een verschil kan en moet maken. Daarom kiest de ICT-dienstverlener er juist voor om kennis in te zetten die voor alle betrokkenen een positief resultaat oplevert. Elk project maakt een tastbaar verschil voor de maatschappij en onze medewerkers verbreden hun ervaring en scope als ze zich actief inzetten voor de samenleving. Een win-win situatie dus.

Het Rode Kruis is de grootste hulpverlenende organisatie ter wereld. Het Rode Kruis is het symbool geworden voor hulp aan mensen in nood. Of het nu slachtoffers zijn van een conflict of aardbeving in een ver land of mensen die het moeilijk hebben in Nederland: het Rode Kruis helpt. Zonder mensen uit te sluiten, als neutrale en onafhankelijke organisatie.

Het Nederlandse Rode Kruis, opgericht in 1867, is een onafhankelijke vereniging en maakt deel uit van de Internationale Rode Kruis Beweging. Het Nederlandse Rode Kruis steunt internationale programma´s en stuurt goederen, zoals voedsel, medicijnen, tenten en dekens. Ook zendt het Rode Kruis jaarlijks ongeveer 150 specialisten naar het buitenland.

De samenwerking tussen Ordina en het Rode Kruis is geïnitieerd en georganiseerd door EsteamWork. EsteamWork biedt een management development programma waarin kleine teams van professionals de kans krijgen om voor korte perioden hun kern expertise in te zetten bij het oplossen van een business case in ontwikkelingslanden. Door in een totaal andere omgeving aan de slag te gaan wordt er een groot beroep gedaan op resultaat gericht werken, leiderschap, teambuilding, projectmanagement, sociale en communicatieve vaardigheden, creativiteit en ondernemerschap. Deze kruisbestuiving leidt tot een win voor alle betrokkenen doordat de capaciteit van alle organisaties en medewerkers wordt vergroot. Daarnaast ambieert EsteamWork door mensen met verschillende achtergronden, culturen en visies met elkaar in contact te brengen meer wereldwijde tolerantie en begrip te creeeren en sociaal leiderschap te bevorderen.

Blog Ordina en het Rode Kruis

Reacties