“Kamer: eis naleving van het VN-Vrouwenverdrag”

09-10-2007

"De Nederlandse regering lijkt zelf te willen kiezen welke delen van het VN-Vrouwenverdrag ze wel, en welke ze niet naleeft" Dat zegt Saskia Bakker namens het Netwerk VN-Vrouwenverdrag. "En dit terwijl de afspraken juridisch bindend zijn. Bovendien hebben veel van de maatregelen die genomen worden te weinig of een onduidelijk effect". Het netwerk vindt dat de Tweede Kamer bij Minister Plasterk moet aandringen op volmondige erkenning van de juridische status van het verdrag en op effectieve emancipatiemaatregelen.

De Tweede Kamer spreekt op 10 oktober van 10:00-12:00 over de scherpe kritiek van het CEDAW.

"Internationale verdragen sluit je niet voor de sier", vindt Saskia Bakker. Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag roept Kamerleden op er bij Minister Plasterk op aan te dringen om de juridische status van het verdrag volmondig te onderkennen. "Voordat het verdrag in 1991 door Nederland werd geratificeerd, hebben parlement en regering er circa tien jaar over gediscussieerd. Het was dus een weloverwogen beslissing om partij bij het VN-Vrouwenverdrag te worden. Nu moeten we ons daar eindelijk naar gaan gedragen."

* Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saskia Bakker (030-2349081)

* Meer informatie over het VN Vrouwenverdrag, het commentaar (de concluding comments) van het CEDAW-comité, de reactie hierop van de regering en het commentaar van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag vindt u op http://www.vrouwenverdrag.nl

Reacties