Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Waterkracht behoort tot 's werelds belangrijkste energiebronnen. Doordat bij deze vorm van energiewinning geen CO2 wordt uitgestoten worden dammen gezien als duurzame vervangers van vervuilende kolencentrales. Met name in Brazilië, Egypte en China is de productie van hydro-energie booming business. Waterkracht is goed voor zo'n 20 procent van de wereldwijde elektriciteitproductie.

Opdrogende waterreservoirs

Maar er is een probleem, stelt Michelle van Vliet, werkzaam bij Wageningen UR en verbonden aan het International Institute for Applied System Analysis. Toekomstige droogtes vormen een groot gevaar voor de waterreservoirs waar de dammen gelegen zijn. En geen water betekent geen bron om energie mee op te wekken. Volgens de bevindingen van de studie zal op basis van de voorspellingen van klimaatwetenschappers liefst 74 procent van de dammen rond 2050 niet meer de huidige hoeveelheid of helemaal geen elektriciteit meer kunnen opwekken. Met name Zuid-Amerika zal in dat geval met grote problemen kampen. 60 procent van de energie van het werelddeel wordt momenteel opgewekt met waterkracht.

Voorspellingen van klimaatverandering blijven echter uiteenlopen. Daardoor is het onzeker in hoeverre de opwarming van de aarde en de daarbij behorende droogtes op veel plekken invloed hebben op de elektriciteitsproductie. Sommige wetenschappers benadrukken juist de toename van water in bepaalde gebieden, waardoor er meer energie kan worden opgewekt.

Lees in The Guardian meer over de bevindingen van de studie.

670

Over de auteur

Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief