Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

De VS organiseerden vorig weekend een internationale conferentie in Alaska over klimaatverandering in het Noordpoolgebied. President Obama en aanwezige ministers vroegen aandacht voor een publiek-privaat initiatief om methaan-emissies door de fossiele industrie te beperken. Methaan is minder bekend dan koolstofdioxide, maar speelt op korte termijn een belangrijke rol in de opwarming van de aarde.
Het Oil & Gas Methane Partnership is een verbond van grote spelers uit de fossiele industrie en het VN-Milieuprogramma (UNEP). De bedrijven zeggen toe om hun uitstoot van methaan in kaart te brengen en waar mogelijk te reduceren. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken roept Shell op zich bij het verbond aan te sluiten.

Vele malen sterker
Methaan, het belangrijkste bestandsdeel van aardgas, komt onder andere vrij bij de winning van aardolie en andere fossiele brandstoffen. Als broeikasgas is het vele malen sterker dan koolstofdioxide. Het valt in de atmosfeer weliswaar sneller uiteen, maar over een periode van twintig jaar is het opwarmingseffect van methaan 84 keer groter dan koolstofdioxide, CO2. De olie- en gasindustrie is, na de agrarische sector, de grootste verantwoordelijke voor de uitstoot van methaan.

Als broeikasgas is methaan vele malen sterker dan koolstofdioxide.

Oil & Gas Methane Partnership
Het Oil & Gas Methane Partnership waarover in Alaska werd gesproken is opgezet door de Climate & Clean Air Coalition (CCAC). Tot deze coalitie behoren onder andere de Britse BG Group, het Noorse Statoil en het Franse Total.
De bedrijven zullen de komende jaren onderzoeken waar methaan-emissies ingeperkt kunnen worden. Soms is uitstoot weloverwogen, zoals de karakteristieke vlam bovenop een boortoren. In andere gevallen ontsnapt methaan ongewild, zoals bij de winning van aardgas. Een recent rapport voor het Environmental Defense Fund schatte de totale uitstoot op een hoeveelheid gas gelijk aan de nationale productie van Noorwegen, goed voor 30 miljard dollar.

Klimaatdoelen voor de energiesector
Het terugdringen van methaan-uitstoot is gelukkig goedkoop. Het invloedrijke Internationaal Energieagentschap (IEA) becijferde dat 1 procent van de huidige investeringen in de olie- en gassector genoeg moet zijn om methaan-emissies terug te brengen tot nul. Eerder dit jaar noemde het IEA 'reductie van methaan-emissies in olie- en gasproductie' als één van vijf belangrijke klimaatdoelen voor de energiesector.

Shell en BP
De ministers en vertegenwoordigers die vorig weekend bijeenkwamen in Alaska bevestigden het belang van maatregelen om methaan-emissies te beperken. Ze riepen alle olie- en gasproducenten op zich bij het Oil and Gas Methane Partnership aan te sluiten."Ook Nederland heeft zich hieraan gecommitteerd, en zal Shell blijven vragen te participeren", aldus minister Koenders.

Shell laat in een reactie weten deelname aan het initiatief overwogen te hebben. Het bedrijf geeft echter de voorkeur aan samenwerking met milieugroepen van de olie- en gasindustrie, zoals IPIECA. Shell zegt methaan-emissies serieus te nemen en heeft reeds verschillende programma's opgezet om uitstoot te beperken. Het raadt organisaties als de CCAC af om voorschriften op te stellen voor methaan-emissies. Volgens de woordvoerder kunnen zulke afspraken beter op nationaal niveau worden gemaakt om rekening te houden met lokale regelgeving.

Volgens de Shell-woordvoerder kunnen afspraken om de uitstoot te beperken beter op nationaal niveau worden gemaakt

Kritiek
Op nationaal niveau worden doorlopend nieuwe regels ontwikkeld. President Obama presenteerde twee weken geleden al nieuwe wetgeving om de uitstoot van methaan en vergelijkbare gassen in de VS te beperken. Hoewel de reacties overwegend positief waren gingen er ook kritische stemmen op. “Regulering van methaan kan geen rechtvaardiging zijn voor een aanhoudende afhankelijkheid van fossiele brandstoffen,” benadrukte de internationale milieuorganisatie Friends of the Earth. “De echte oplossing voor klimaatverandering is om fossiele brandstoffen in de grond te laten.”

670

Over de auteur

Mathijs Boom (1987) studeerde geschiedenis en filosofie. Hij stortte zich de laatste jaren op de politiek en wetenschap van …
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief