Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Er is nog flink wat werk aan de winkel in Nederlandse ziekenhuizen. Uit de MVO Monitor Ziekenhuizen van adviesbureau Royal HaskoningDHV blijkt dat Nederlandse ziekenhuizen nog nauwelijks stappen hebben gezet op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Onderzoeksleider Frank Meijer over het hoe en waarom van de Monitor.

 

Die MVO Monitor Ziekenhuizen, wat doe die precies?

De monitor inventariseert en beoordeelt de Nederlandse ziekenhuizen op het gebied van MVO en duurzaamheid. Dat gebeurt aan de hand van vijf concrete thema’s en bijna veertig subvragen. Die thema’s bestaan uit ‘sturing en transparantie’, ‘zorg voor mensen’, ‘zorg voor publieke financiële middelen’, ‘zorg voor milieu’ en’ zorg in de keten van de ziekenhuizen’.

 

Hoe zijn de Nederlandse ziekenhuizen er aan toe?

Over het algemeen staan MVO en duurzaamheid daar nog in de kinderschoenen. Vooral als het gaat om sturing en transparantie van het beleid scoren de ziekenhuizen laag. En ook op het gebied van verantwoord omgaan met publieke middelen en ketenzorg valt er nog een hoop te verbeteren. Ketenzorg is bijvoorbeeld het duurzaam inkopen van producten en diensten of samen met leveranciers werken aan verduurzaming. De zorg voor afvalwater en het hergebruik van afval staan nog niet hoog genoeg op de agenda. Veel ziekenhuizen blijken de invloed die ze hebben op het milieu niet te analyseren en ook geen doelstellingen geformuleerd te hebben voor verbetering. Overigens scoren veel ziekenhuizen behoorlijk goed op de zorg voor mensen, waar zowel de medewerkers als patiënten en bezoekers onder vallen. Toch kan ook daar nog veel verbeteren, als je bijvoorbeeld kijkt naar de personeelsproblematiek in de zorg. 

 

Wat is jullie plan nu?

De monitor van 2011 was vooral een inventarisatie. Met de editie van 2012 gaan we ook een ranglijst bijhouden. Op basis van actualiteit en samen met de ziekenhuizen  willen we onze monitor actualiseren. Als het onderzoek helemaal is bijgewerkt, gaan we het opnieuw uitvoeren. We gebruiken dan ook de  jaarverslagen 2012 en andere publiek beschikbare informatie.
 

En brengt het wat teweeg?

Ik heb de indruk dat de ziekenhuizen inmiddels de urgentie voor het ontwikkelen van goed MVO beleid op hun netvlies krijgen. Er is al een aantal koplopers die aardig op weg zijn. Het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft heeft bijvoorbeeld als eerste het pharmafilter toegepast, dat zorgt voor afvalwaterverwerking en beperkte energieopwekking. En het St. Franciscus ziekenhuis in Rotterdam laat een warmtekrachtinstallatie plaatsen, waarmee ook de nabijgelegen woonwijk van warmte kan worden voorzien. Daardoor zal er minder CO2-uitstoot zijn. Het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem is een positieve uitzondering bij het terugbrengen van het aantal kilometers dat leveranciers afleggen: bij gelijke prestaties heeft de leverancier uit de directe omgeving van het ziekenhuis de voorkeur.

 

Waarom pas in 2011 deze monitor?

De maatschappelijke urgentie voor verduurzaming bij ziekenhuizen is de afgelopen jaren steeds groter geworden. Maar de zorg bleek  al jaren niet goed in staat om de eerste stappen te zetten op het gebied van verantwoord ondernemen. Wij vonden het hoogtijd om de monitor uit te voeren. Met dit onderzoek hopen wij de branche te stimuleren met een overzichtelijk besturingsmodel voor MVO.

 

Foto: cc

Over de auteur

Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief