Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Opnieuw een bewijs dat de Nieuwe Politiek van president Desi Bouterse, Oude Politiek blijkt. Vorige week kregen vuilophalers, die kritiek hadden op het nieuw ingevoerd vuilophaaltijdstip, ontbinding van hun contract met het ministerie van Openbare Werken. Ondertussen wordt het afvalprobleem in Suriname groter, in plaats van kleiner.

Ik erger me rot, Mensen die vanuit de auto hun afval uit het raam gooien. Of nog erger: personen die grofvuil en overleden huisdieren ergens in een bosschage langs de kant van de weg dumpen. De milieupolitie doet er niets aan.

[[{“fid”:”22735″,”view_mode”:”default”,”type”:”media”,”attributes”:{“height”:1536,”width”:2048,”style”:”width: 300px; height: 225px; float: right;”,”class”:”media-element file-default”}}]]Veranderde beleidsinzichten
Ik was al jaren tevreden over de reguliere vuilophaal. In de normale wijken twee keer per week en in stadscentra en andere plekken waar grote concentraties winkels en kantoren zich bevinden (plus alle hoofdwegen), dagelijks. Alleen de mensen in verafgelegen gebieden of op terreinen die gekraakt zijn, hebben te klagen. Daar komt nog altijd geen reguliere vuilophaaldienst vanuit de overheid langs.

Toch vond de nieuwbakken minister van Openbare Werken (OW) dat het beter kon bij de reguliere vuilophaal in de wijken van de verschillende steden in Suriname. Vuil moest voortaan ‘s avonds ophaald worden en niet overdag, want…

De reden hiervoor is mij tot nu toe niet bekend. Ik hoorde de minister van OW iets roepen van efficientie en veranderde beleidsinzichten. Heb ik dat eerder gehoord? Vele malen. Bij het vervangen van de ministers in dit kabinet. Veranderd beleidsinzicht heeft ertoe geleid dat Suriname het een langer dan een maand geen financienminister heeft.  Als verweer op de beschuldiging van corruptie bij een aanbestedingsproces van te leveren artikelen aan de brandweer, had vicepresident Robert Ameerali het over vernieuwde beleidsinzichten. Alles moest beter, efficienter. Met meer kwaliteit.

Klokkenluider Jhauw
Ram Jhauw, (ondernemer van het bedrijf Surishopping) die de corruptie aan de kaak stelde, werd in de beklaagdenbank gezet door de regering en coalitieleden in het parlement.

Jhauw had via een persconferentie gewag gemaakt hoe een nieuwe speler op de markt toestemming had gekregen om voor een half miljoen euro meer dan Surishopping en andere bedrijven hadden aangeboden, exact hetzelfde materiaal aan te leveren aan de Staat. Ameerali beweerde dat NV Flex, het bedrijf dat de leveringsgunning kreeg, artikelen had van betere kwaliteit. Vreemd. Want bij de aanbesteding waren de barcodes van de te leveren producten genoemd. Hoe kan dan de nieuwe speler NV Flex met dezelfde barcode betere kwaliteit leveren, vroeg Jhauw en vervolgens de rest van Suriname zich af.

Surishopping was al jaren de vaste leverancier voor materiaal aan de brandweer en nu opeens zou dit materiaal volgens vicepresident Robert Ameerali niet “goed genoeg” zijn, zo verklaarde deze tot in het parlement.

Ik was blij dat deze week de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, VSB, het voor Jhauw opnam. Ook zij vinden net als velen, dat het verweer van de vicepresident kant noch wal raakt. De VSB eist een diepgaand onderzoek naar het naar alle kanten naar corruptie riekende aanbestedingsproces. Een unicum in het Suriname van vandaag waar ‘iedereen weet’ over corruptiegevallen, maar klokkenluiders niet ondersteund worden.

Ik ben benieuwd hoe het afloopt met de vuilophaal. Het lijkt op een klein incident, maar dat is het beslist niet. Het raakt niet alleen de ontslagen vuilophalers. Als aangekaarte problemen niet worden weggenomen (omdat het niet past in het mooi weer verhaal van de OW minister), dan is uiteindelijk Suriname hiervan de dupe. Want. Problemen blijven onaangeroerd.

[[{“fid”:”22736″,”view_mode”:”default”,”type”:”media”,”attributes”:{“height”:1536,”width”:2048,”style”:”width: 300px; height: 225px; float: right;”,”class”:”media-element file-default”}}]]Loftrompet
Wat mij vooral opviel is dat nog voor het protest van de vuilophalers, politicus Rabin Parmessar breed in de pers liet uitmeten dat na evaluatie was gebleken dat amper een maand na invoering, de nieuwe vuilophaaltijden, geslaagd waren! Alles ging pico bello smooth, was de boodschap aan het volk. De regering had na klokkenluider Jhauw, kritiek op hun financieel-economisch beleid van de regering, een opsteker nodig. Hoe klein ook. Het werd een loftrompet op het nieuw vuilophaalbeleid. Juist daarom kwam de kritiek van de protesterende vuilophalers zo ongelukkig uit.

Ik heb iets meegekregen van de grieven van de nu ontslagen vuilophalers. Over verminderde veiligheid en inefficiëntie bij de vuilophaal door de vele onverlichte straten. En dat ze bij calamiteiten of andere problemen het ministerie niet kunnen bereiken, omdat ambtenaren in Suriname nu eenmaal werken tot 3 uur in de middag….

Ontslaan en Vervangen
In plaats van een dialoog aangaan met de vuilophalers en te gaan voor een oplossing van aangehaalde problemen, nam Parmessar (die net een paar maanden daarvoor als twaalde vervangen minister in dit kabinet was geplaatst) een maatregel die past binnen de scope van de Oude Politiek. Wie kritiek heeft, wordt eruit getrapt. En voor Jhauw die een beerput van corruptie aan de kaak stelde?

Het gros van Suriname hield na zijn onthullingen, compleet met bewijzen, angstvallig hun mond. Bang, want openlijke kritiek kan je je baan kosten. De protesterende vuilophalers kunnen hierover meepraten.

Klokkenluiders worden bestraft. Dat is niet uniek in deze wereld. Al durf ik te beweren dat het in Suriname nog een gradatie erger is. Bovenop ondoordacht, slecht, inderhaast uitgevoerd beleid. Bovenop corruptie en nepotisme binnen de overheid zoals Ram Jhauw dat  aan de kaak stelde, is sprake van het rigorous afrekenen met een ieder die daar tegenin gaat.

[[{“fid”:”22737″,”view_mode”:”default”,”type”:”media”,”attributes”:{“height”:1536,”width”:2048,”style”:”width: 300px; height: 225px; float: right;”,”class”:”media-element file-default”}}]]Er wordt voor gezorgd dat je letterlijk en figuurlijk brodeloos wordt. En het gros van Suriname staat erbij en kijkt ernaar. Want: wie de klokkenluider ondersteunt, kan ook rekenen op repressailles.

Unieke ondersteuning
Ik ben daarom blij met de ondersteuning van een organisatie als de VSB aan klokkenluider Jhauw. Een unicum. Zelfs al geeft de regering geen gehoor aan de oproep van de VSB tot een diepgaand onderzoek, het feit dat Jhauw niet in zijn eentje aan zijn klokkenluiderslot wordt overgelaten, stemt mij hoopvol. De steunbetuiging van de VSB is een belangrijke stap in het afrekenen met de Oude Politiek van nepotisme, repressie en straf.

*Een dag na publicatie van dit artikel, werd Steven Relyveld beedigd als de nieuwe financienminister.

 

Foto’s/ Nancy de Randamie – de reguliere vuilophaal was tot voor de nieuwe maatregel geen probleem in de woonwijken in de kuststreek van Suriname. Het probleem van de vuilophaal is in het binnenland en op plekken in stad en land die ooit werden gekraakt. Maar het allergrootste afvalverwerkingsprobleem is het dumpen van afval in onbewoonde gebieden. OW minister laat vooralsnog dit probleem letterlijk liggen en besloot in plaats daarvan de tijden van de reguliere vuilophaal om te gooien met alle gevolgen van dien.

nancyderandamie

Over de auteur

Nancy de Randamie keerde in 2002, na 21 jaar in Nederland te hebben gewoond, terug naar haar geboorteland Suriname. Vanuit Sranan Sani …
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief