Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

De Engelsen hebben er een mooi gezegde voor: the elephant in the room. Oftewel een probleem dat overduidelijk aanwezig is, maar wat door iedereen het liefste vooruit geschoven wordt. Klimaatverandering is zo'n probleem. Langzaam maar zeker wordt het door steeds meer regeringsleiders onderkend terwijl actie ertegen meestal beperkt blijft tot afspraken over terugdringing van de CO2-uitstoot. Vaak met een jaartal in de nabije toekomst als ijkpunt. Maar: klimaatverandering laat zich niet vooruit schuiven. Het probleem dient zich nú aan en elke volgende dag betekent een stap verder in een onomkeerbaar proces.

Recordhoeveelheid kolen
In de persoon van president Obama lijkt de VS ook van dit feit doordrongen. Deze week bezocht hij onder andere Alaska om zijn ambitieuze plannen kracht bij te zetten. Met zijn Clean Power Plan wil hij de Amerikaanse CO2-uitstoot in 2025 met 26 procent verminderen. In 2030 moet dit opgelopen zijn naar meer dan 30 procent. Om dit te bereiken zal vooral de energiesector moeten worden aangepakt. Kolencentrales moeten dicht en er zal geïnvesteerd moeten worden in hernieuwbare energie. Hoe anders is de visie van de huidige Nederlandse regering. In de eerste vijf maanden van dit jaar heeft ons land een recordhoeveelheid aan kolen verstookt. En deze week tekende het kabinet beroep aan tegen de uitspraak van de rechter dat Nederland meer moet doen om de CO2-uitstoot te verminderen. De rechtzaak was aangespannen door milieu-organisatie Urgenda in een poging om Nederland meer op koers te krijgen met de ambities van andere westerse landen.

Klimaatverandering is de olifant in de kamer

Voor een groot deel schuilt het antwoord in de politieke partijen die de afgelopen jaren onderdeel hebben uitgemaakt van de regering. Zij hebben klimaatproblematiek niet hoog op de agenda staan of tonen zich tevreden met een minimale inspanning. Van de VVD — traditioneel tegenstander van overheidsbemoeienis — valt dit te verwachten, maar ook het gematigde CDA en de linkse PvdA hebben zich huiverig getoond voor impopulaire maatregelen. Tekenend is de reactie van de PvdA op de eerder genoemde uitspraak in Urgenda's klimaatzaak. Pas toen de rechter de aanklagers in het gelijk stelde, vonden zij dat het kabinet zich hierbij moest neerleggen. En dat brengt ons bij een andere mogelijke oorzaak: de dubbele moraal van de burger. Wij dus. Aan de ene kant zullen de meeste Nederlanders klimaatverandering belangrijk vinden, aan de andere kant willen we daar niet te veel “offers” voor brengen. Denk aan het grote aantal tegenstanders van windmolens in de directe omgeving of op zee, langs de kust. Er zijn inmiddels meer dan 135 (!) stichtingen en actiecomités die hiertegen strijden.Op de lijst van 58 landen die het meeste uitstoten (samen verantwoordelijk voor 90 procent  van de CO2-uitstoot), staat Nederland wat betreft klimaatbescherming op plek 42. Op de voet gevolgd door grootverbruikers als de VS (44) en China (45). Van alle EU-landen presteert alleen Estland slechter. Dat is een zeer mager resultaat en het verklaart ook Urgenda's gang naar de rechter. Maar waarom toont de Nederlandse regering hierin zo weinig ambitie? Waarom is klimaatverandering nog steeds de olifant in de kamer?

Er zijn meer dan 135 comités die tegen windmolens strijden

Overigens valt er nog wel wat aan te merken op Obama's aandacht voor klimaatverandering. Onder zijn goedkeuring is Shell immers onlangs begonnen met het boren naar olie in het kwetsbare poolgebied, in de buurt van Alaska. En misschien hebben we daarmee wel de échte oorzaak te pakken van waarom dit zo lastig ligt. Het is makkelijker om je op de korte termijn te richten dan om je bezig te houden met verre toekomstscenario's. Natuurlijk gaan we ons ooit heus wel bezig houden met duurzame energie, maar het kan toch geen kwaad om eens te kijken hoeveel olie er aanwezig is op de Noordpool? Tot het moment dat die olifant toch een ijsbeer blijkt te zijn.

Over de auteur

Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief