Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

In bijna iedere Nederlandse woon- of slaapkamer is wel een BILLY-kast of een LACK-tafeltje te vinden. Maar wist je dat IKEA zich ook met noodhulp bezighoudt via de IKEA Foundation? De IKEA Foundation werkt samen met UNHCR bij de noodopvang van vluchtelingen. De bijdrage van Ikea Foundation bij de (crisis)opvang van vluchtelingen bestaat uit het ontwerp, de fabricage en het testen van een nieuw type tijdelijk onderkomen. In tegenstelling tot de eerdere onderkomens – tenten van zeildoek die het zo’n zes maanden volhouden – moeten deze nieuwe onderkomens drie jaar meegaan. Een stuk duurzamer dus. Daarnaast zijn de nieuwe onderkomens makkelijker te verplaatsen en makkelijker op te slaan (want verpakt op de welbekende platte IKEA-manier).

Voordelen
Het vergroten van de duurzaamheid van materialen, zoals IKEA dat deed voor tijdelijke onderkomens, is één van de voordelen van bemoeienis van het bedrijfsleven met noodhulp die worden genoemd in het rapport ‘Humanitarian crisis, emergency preparedness and response’ dat het Overseas Development Institute (ODI) onlangs heeft gepubliceerd. Auteurs Steven Zyck en Randolph Kent lijken in dit rapport overwegend positief over de rol van het bedrijfsleven bij noodhulp. Samenwerken met het bedrijfsleven door ngo’s én overheden kan noodhulp verbeteren, schrijven zij op basis van hun onderzoek. In de eerste plaats kan het de duurzaamheid vergroten. Daarnaast kan betrokkenheid van het bedrijfsleven in effectieve partnerschappen de snelheid en timing van noodhulp verbeteren, noodhulp beter toegankelijk maken en de verspreiding van de hulp verbeteren. Dat draagt bij  aan een hogere kosteneffectiviteit en aan innovatie bij de organisatie van hulp. Deze conclusies trekken Zyck en Kent op basis van kwalitatief onderzoek (desk research, interviews, focusgroepen) en veldwerk in Kenia, Jordanië en Indonesië (en niet ter plekke: Haïti).

Uitdagingen
Die positieve insteek neemt niet weg dat er ook uitdagingen bestaan bij de rol die het bedrijfsleven speelt en kan spelen in crisissituaties. De auteurs noemen onder andere de afwezigheid van één duidelijke spokesman voor alle hulporganisaties en voor het bedrijfsleven. Maar ook meer praktische belemmeringen komen aan bod, zoals het ontbreken van platforms voor ontmoetingen tussen bedrijfsleven en hulporganisaties en misverstanden die ontstaan door verschillend taalgebruik. Bijvoorbeeld het gebruik van talloze afkortingen door hulporganisaties of verschillende interpretaties van technische termen als ‘WASH’.

De grootste uitdagingen lijken toch wel te liggen binnen de partnerschappen zelf: hoe werken ngo’s, overheden en bedrijfsleven op een effectieve manier samen. Dat dit geen simpele opdracht is, blijkt uit het feit dat van de partnerschappen tussen bedrijven onderling al ruim de helft mislukt. Dat het bedrijfsleven een rol speelt bij noodhulp is niet nieuw. Om echter tot effectievere partnerschappen voor noodhulp te komen moeten er door hulporganisaties, overheden en bedrijven nog wat stappen worden gezet, schrijven Zyck en Kent in veertien aanbevelingen. Zo noemen ze het verbeteren van wederzijds begrip tussen partners, het ontwikkelen van platforms om informatie te kunnen verzamelen, delen en gezamenlijk te analyseren maar ook verder onderzoek naar motieven voor de betrokkenheid van het bedrijfsleven bij noodhulp.

De auteurs zien vooral een nog veel groter potentieel voor deze partnerschappen: “Far greater things could be achieved if the sporadic and partial relationship between and among businesses and aid agencies was made more consistent and encompassing.”.

Foto: en.wikipedia.org

Over de auteur

Lette Hogeling doet bij NCDO onderzoek naar wat Nederlanders weten en vinden van mondiale vraagstukken en hoe dit in hun gedrag tot …
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief

Advertentie

230308_MtMf23_OnlineBanners_5_600x500