Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

dWvWiT#87 – Robert Went is econoom bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Hij werkt bij de WRR onder meer aan onderzoek en publicaties over 'de toekomst van werk' en 'middenklasse(n) onder druk', en twittert veel over economie en globalisering. Voor OneWorld selecteert en becommentarieert hij zijn favoriete tweets. Uit zijn 325 tweets van afgelopen twee Kerstvakantieweken zijn dit de 14 tweets die je niet mag missen.

Voorpellingen voor 2016…

… maar veranderingen kosten tijd
Oh oh wat een ouwe lul voel ik me dat ik dit nog eens ga zeggen, maar toch: Don't hold your breath over wat allemaal gaat veranderen in het nieuwe jaar. 

Iedereen denkt altijd dat alles sneller gaat dan ooit in het huidige tijdsgewricht, maar in de praktijk is dat meestal niet zo en duren veranderingen vrijwel altijd lang. Mijn vorige WRR-voorzitter gebruikte daar op een vergadering de prachtige term 'chronocentrisme' voor. Daar heb ik afgelopen maanden veel naar verwezen in lezingen en discussies over robots en in mijn stukje in de Race Tussen Mens en Machine van economenvereniging KvS. Harry Garretsen en Janka Stoker lieten zich daardoor inspireren en schreven een mooie column voor Me Judice.

COLUMN HIER

Gender is duur
Vrouwen betalen vaak meer dan mannen voor dezelfde producten, bleek uit onderzoek in de V.S. Op Vox stond een mooi stuk waarin dat in een breder kader werd geplaatst.

Economen ontdekken massaal ongelijkheid
Een voorbeeld dat laat zien – wat zei opa Went ook weer hierboven? – dat veranderingen tijd kosten. Thomas Piketty heeft de toenemende economische ongelijkheid binnen veel landen op de agenda gezet, dat ontkent niemand meer. Internationale technocratieën als de OESO, het IMF en de Wereldbank doen er onderzoek naar. En – uitzonderingen zoals Tinbergen en Pen daargelaten – het heeft even geduurd, maar ook economen van verschillend pluimage gaan er nu massaal onderzoek naar doen. Op twitter verbaasden bezoekers van de jaarlijkse grote internationale economenconferentie van de American Economic Association (AEA) zich er over dat zij, anders dan in de voorgaande jaren, moesten staan in zalen met panels waarin ongelijkheid op de agenda stond. In vorige jaren kon je bij wijze van spreken een kanon afschieten in de zalen waarin gesproken werd over ongelijkheid. Dat leidde tot interessante bespiegelingen over waarom het zo lang geduurd heeft voordat ongelijkheid breed bij economen op de agenda is gekomen.

De discussie over Piketty's boek gaat inmiddels verder, econoom Bradford DeLong schreef een mooie overview over het debat tot nu toe. Piketty zelf zit ook niet stil, maar reist de hele wereld af om zijn boek te promoten en om nieuwe data te verzamelen. Daarmee is hij het beste levende bewijs voor de stelling dat ongelijkheid geen fataliteit is die zoals het weer over ons heen komt. Dat wordt Piketty nog wel eens in de schoenen geschoven maar zijn eigen gedrag staat daar haaks op, schrijft – opnieuw – DeLong.

Randomize this 
Een heerlijke strip van SMBC waarin de hype op de hak wordt genomen die in sommige kringen toch wel een beetje is ontstaan rondom RCTs (Gerandomiseerd onderzoek met controlegroep). Niets ten nadele van RCTs, maar er zitten ook allerlei beperkingen aan waar inmiddels veel over is geschreven – zoals dat de ene situatie de andere niet is, en je dus uitkomsten van onderzoek niet kunt generaliseren. Dé gouden standaard voor hoe je onderzoek moet doen, hebben we nog steeds niet – en die bestaat ook niet, vrees ik.

Electrische auto's en economen
Sociale verandering – daar zijn we weer – is moeilijk tot stand te brengen, en dan helpt het niet om alleen als een econoom naar het op te lossen probleem te kijken. Dat is kort samengevat de essentie van dit stuk over hoe je kunt kijken naar voor- en nadelen van het subsidiëren van electrische auto's. Bas ter Weel van het CPB wees in een tweet op een interessant onderzoek dat daar al een paar jaar terug gedaan is, en dat laat zien dat ook economen verder kunnen kijken dan hun tekstboekneus lang is.

Neem je voor: constructief en met humor discussiëren
"If you think economists are especially rude to noneconomists, attend one of their seminars", schrijft Dani Rodrik in de tien gedragsregels voor niet-economen waarmee hij zijn boek Economics Rules afsluit. Tijdens de borrel na een bijeenkomst kort voor Kerst had ik het toevallig met een van onze natonale topeconomen over arrogante en onconstructieve discussies waarin het er vooral om lijkt te gaan punten te scoren tegen iemand in plaats van een probleem (met een of meer mogelijke oplossingen?) helder voor het voetlicht te brengen. Je mist er misschien eens een keer een event door of een mediamoment, maar je hoeft daar natuurlijk niet aan mee te doen – bevalt mij prima. In dat kader tien mooie regels voor wie als constructieve discussiant een debat verder wil helpen of op een hoger plan wil trekken. Uiteraard bij voorkeur met wat humor en zelfspot. En als ik nog een elfde suggestie mag toevoegen: praat alleen voor een zaal of met een microfoon onder je neus over dingen waar je echt wat van weet. Tenzij je heel graag orakel of guru wil worden natuurlijk 😉

Longread mythes over handel
Samen met Hella Hueck schreef ik in november zeven dagen achtereen bij RTLZ over de toekomst van Nederland als handelsland in onze serie over de Economie van Overmorgen. Die stukken hebben we tot longread omgewerkt voor wie het hele verhaal in één keer wil lezen, of nog gemist heeft. Hou Follow the Money in de gaten, want daar verschijnt deze longread een dezer dagen.

Minimumloon: de feiten
Dankzij creatieve acties van Young and United discussiëren politici en economen over de vraag of de jeugdlonen in ons land afgeschaft moeten worden, en wat de eventuele gevolgen daarvan zouden zijn. Tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer mocht ik ook een duit in het zakje doen, en daarbij noemde ik onder ander Duitsland als voorbeeld waar uit blijkt dat hogere minimumlonen niet tot minder banen hoeven te leiden. Het FD zocht dat uit en kwam tot dezelfde conclusie.

Spreadsheet

Blijf op de hoogte

* Mijn persoonlijke website (met RSS-feed).

* Vanaf nu elke week een mailtje wanneer mijn nieuwe blogpost online staat? Word lid van de nieuwsbrief. 

* Abonneren op de RSS-feed.

went

Over de auteur

Robert Went is econoom en werkt bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Hij tweet over economie en globalisering.
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief