Leren Samenwerken met Partners in West-, Midden- en Oost-Europa

13-09-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: www.nizw.nl/icmodules2002

De nieuwe manier van werken inspireert en biedt nieuwe perspectieven, maar het is ook spannend. Zeker voor de kleinere organisaties, die minder personele ruimte en financiële armslag hebben en vaak ook de specifieke kennis ontberen. De cursusmodules bieden juist deze kleinere instellingen de handvatten om zelfverzekerd van start te gaan.

De modulaire opzet
In vier modules van in totaal zeven dagdelen worden antwoorden gevonden op onder meer de volgende vragen. Welke prioriteiten worden gesteld in de politieke Europese arena rond public health, care and welfare? Hoe werkt het achter de Brusselse schermen? Wat kunnen we daar als organisatie precies mee? Hoe gaan we om met cultuurverschillen en welke cultuurverschillen zijn er dan? Hoe vinden we betrouwbare partners, waar vinden we de financiële middelen en wat maakt een project haalbaar en kwalitatief goed?

De twee eerste modules zijn sectorgeörienteerd (Welzijnswerk en Sociaal Beleid / Volkgezondheid en Zorg). Ze bieden deelnemers inzicht in het Europees (financierings)beleid en ze kennen dan ook de weg naar Europese (sector)financieringsstromen. Na het volgen van de laatste twee modules kennen de deelnemers de te nemen stappen voor het voorbereiden, ontwikkelen en uitvoeren van eigen internationale samenwerkingsprojecten. Elke module is een afgerond geheel. Er kan per module worden ingetekend, maar ook - met korting - op het hele traject. Na zeven dagdelen (bij het volledige traject) hebben deelnemers voldoende handvatten om met vertrouwen te starten met nieuwe internationale samenwerkingsprojecten.
Collega´s delen ervaringen
Er is veel kennis en ervaring beschikbaar bij Nederlandse collega-organisaties die al langer internationaal samenwerken. Al die verzamelde kennis en ervaring is een krachtige informatiebron voor instellingen die nog geen contacten in het buitenland hebben, maar die wel willen ontwikkelen. Het helpt hen de beste aanpak te kiezen, de juiste fondsen te benaderen of de juiste partnerorganisatie te vinden. Het NIZW IC wil met deze modules de opgedane kennis en ervaring van collega's dan ook helpen overdragen aan de nieuwe spelers op dit internationale speelveld. Het doel is dat deelnemers na afloop van de cursus in staat zijn kwalitatief goede project-voorstellen te ontwikkelen voor internationale samenwerking met organisaties in West-, Midden- en Oost Europa (lidstaten én kandidaatlidstaten van de Europese Unie). Bestaande projectplannen (al dan niet in embryonaal stadium) kunnen als oefenmateriaal worden gebruikt.

Overzicht van de modules en de data

A1 EU (financierings) beleid gezondheidszorg en zorg: 21.11.2002 dag Utrecht
A2 EU (financierings) beleid sociaal beleid en welzijn: 05.12.2002 dag Utrecht
B Projectontwikkeling, partners, intercult werken: 19.12.2002 dag Utrecht
C Carrousel; individuele consultatie met experts 30.01.2003 middag Utrecht

Kosten
Bij inschrijving op één module wordt € 425,- per deelnemer in rekening gebracht. Dit bedrag is inclusief lunch, materiaal, versnaperingen en programmering. Module C kost € 195,-. Deze module is korter dan A1, A2 en B.


Als meerdere personen van één instelling aan één module willen deelnemen, of in wisselende samenstelling aan meerdere modules deelname beogen, dan kan in overleg een offerte worden uitgebracht.

Bij inschrijving op meerdere modules biedt het NIZW International Centre korting!


Bij inschrijving op meerdere modules biedt het NIZW International Centre korting!

Meer informatie?
Mail naar: intcentre@nizw.nl
Of download de brochure en het inschrijfformulier via:
www.nizw.nl/icmodules2002/

www.nizw.nl/icmodules2002/
Het International Centre

Reacties